Romașcanii pot fi scutiți de plata majorărilor pentru datoriile la bugetul local

HomePolitica

Romașcanii pot fi scutiți de plata majorărilor pentru datoriile la bugetul local

Un proiect de hotărâre, inițiat de către consilierii locali PSD, prevede scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local. Această măsură se aplică doar contribuabililor persoane fizice care își achită datoriile la Primărie până cel târziu pe data de 29 noiembrie a acestui an.

Cine beneficiază de scutirea de la plata majorărilor

Proiectul de hotărâre a fost depus de către consilierii locali ai PSD, fiind între timp supus și dezbaterii publice, iar în ședința de joi, 27 iunie, a obținut inclusiv votul consilierilor PNL, dar și a unui ales local din partea USR. „Grupul consilierilor locali PSD a depus acest proiect în primul rând pentru a ajuta cetățenii care, din diferite motive obiective, nu au reușit să-și achite taxele la timp, dar, în același timp, ajută și administrația locală să își îmbunătățească gradul de încasare. Este un câștig și pentru oameni, dar și pentru stat. Mă bucur că cei mai mulți dintre colegii noștri din Consiliul Local, chiar dacă provin de la alte formațiuni politice, au înțeles necesitatea de a întinde o mână de ajutor cetățenilor care s-au aflat, la un moment dat, într-o situație dificilă. Acum, acestora le oferim posibilitatea de a-și achita datoria, dar fără a mai plăti și majorările de întârziere. Proiectul este valabil doar în acest an, doar pentru cei care plătesc debitele până pe data de 29 noiembrie inclusiv. Sper ca un număr cât mai mare de romașcani să beneficieze de această facilitate și, astfel, ei să scape de datorii, iar la bugetul local să intre mai mulți bani, pentru viitoare investiții”, a declarat George Bălan, consilier local PSD.

Proiectul prevede scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante, reprezentând impozit pe clădiri, impozit/taxa pe teren și impozit pe mijloacele de transport, datorate de persoanele fizice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: înregistrează majorări de întârziere de cel puțin 100 lei, aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local; toate obligațiile fiscale principale restante, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 29.11.2023 inclusiv; sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile nefiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată până la data depunerii cererii de scutire de la plata majorărilor de întârziere; debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de scutire de la plata majorărilor de întârziere (această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local); debitorul depune cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute anterior, dar nu mai târziu de 29.11.2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații fiscale principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 29.11.2023 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se scutesc dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: declarația rectificativă este depusă până la data de 29.11.2023 inclusiv; toate obligațiile fiscale principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 29.11.2023 inclusiv.

Este important de reținut că scutirea de la plata majorărilor de întârziere se aplică și pentru contribuabilii care figurează în evidența fiscală numai cu majorări de întârziere, obligațiile fiscale principale fiind achitate integral, anterior intrării în vigoare a hotărârii consiliului local.

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de această facilitate

Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de această hotărâre și care intenționează să beneficieze de scutire de la plata majorărilor de întârziere pot depune/transmite Cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere la Primăria municipiului Roman până la data de 29.11.2023 inclusiv, prin una din următoarele modalități: în format fizic la sediul Primăriei Municipiului Roman – Birou unic; corespondență scrisă pe adresa Primăriei Municipiului Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1; e-mail pe adresa: ditl@primariaroman.ro; PORTAL – Primăria Municipiului Roman. După primirea cererii organul fiscal verifică respectarea condițiilor de eligibilitate din prezenta procedură, comunică contribuabilului cuantumul obligațiilor de plată aflate în sold la data depunerii cererii, întocmește Decizia de respingere a scutirii de la plata majorărilor de întârziere sau Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere. În urma analizei efectuate privind achitarea integrală a obligațiilor bugetare, serviciul de specialitate va întocmi un Referat de acordare a facilității și va emite Decizia de scutire de la plata majorărilor de întârziere. Operarea efectivă a scutirii de la plata majorărilor de întârziere se va efectua după aprobarea referatului de către primarul Municipiului Roman. În situația în care nu a fost respectată condiția de achitare integrală a obligațiilor bugetare, decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere nu mai produce efecte, reinstituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de consilierii locali PSD: George Bălan, Iulia Havrici, Radu Curpăn, Ionuț Ciocoiu și Eugen Pătrașcu. Întreg proiectul de hotărâre, adoptat în forma inițială, poate fi consultat la adresa: https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2023/07/019-scutire-majorari.pdf.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0