Restrângere de activitate la Judecătoria Roman, până în luna mai

HomeSocial

Restrângere de activitate la Judecătoria Roman, până în luna mai

 

Judecătoria Roman a informat vineri că, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Roman din 13 martie, văzând necesitatea dispunerii unor măsuri concrete în scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru a asigura securitatea și sănătatea în muncă a personalului Judecătoriei Roman, sănătatea profesioniștilor și a justițiabililor și pentru buna desfășurare a activității de judecată, s-au luat mai multe măsuri.

Astfel, în perioada 13 martie 2020 – 4 mai 2020, magistrații Judecătoriei Roman vor judeca doar cauzele cu caracter urgent și care presupun participarea unui număr limitat de persoane în incinta sediului instituției.

În această perioadă, în materie civilă se vor soluționa cauzele având ca obiect: ordin de protecție, ordonanță președințială cu minori, suspendare provizorie a executării silite, încuviințarea executării silite, măsuri asiguratorii, ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă timbru judiciar, reexaminare amendă judiciară, reexaminare anulare acțiune introductivă, dobândire personalitate juridică asociații, fundații și sindicate, internare medicală nevoluntară.

În materie penală se vor soluționa următoarele cauze: cauze cu măsuri preventive, cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți (cu excepția contestație durată proces), cauzele în care există riscul de a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale în termen de un an, cereri având ca obiect măsuri de siguranță și asiguratorii, alte cereri care prin natura lor ori împrejurări justifică urgență maximă.

În cauzele care nu fac parte din cele expres arătate anterior, completurile de judecată vor proceda la amânarea judecății cauzelor fără a se permite accesul în sălile de judecată al altor persoane, inclusiv părți, avocați sau alte profesii juridice.

În cauzele care se soluționează, președintele completului de judecată va stabili ore de judecată separat pentru fiecare dosar, dar și persoanele care au acces în sala de judecată, putând limita numărul acestora, sens în care va pune la dispoziția personalului Corpului de jandarmi liste separate de cauze care se judecă și persoanele implicate în judecarea acestora, pentru a permite strict accesul în sediul instituției al persoanelor respective la ora stabilită pentru judecarea cauzei. Se va analiza în mod corespunzător oportunitatea declarării ședințelor de judecată nepublice în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă. Cu o zi înainte de data ședinței de judecată, până la ora 13, se va proceda la comunicarea listei cauzelor ce urmează a fi judecate către Baroul de Avocați Neamț.

Procedura regularizării cererilor de chemare în judecată, în materie civilă, respectiv măsurile procesuale necesare stabilirii primului termen de judecată și procedura de cameră preliminară în materie penală (în măsura în care nu presupune citarea părților) se va efectua în mod normal.

Se recomandă fixarea primului termen de judecată începând cu data de 5 mai 2020 și se va proceda, în măsura posibilităților, la preschimbarea termenelor de judecată acordate în cauze în perioada 12 martie 2020 – 4 mai 2020 pentru o dată ulterioară, cu respectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzelor, cu înștiințarea în timp util a părților și participanților.

Se recomandă în mod ferm cetățenilor, justițiabililor și avocaților să transmită corespondența adresată Judecătoriei Roman în mod exclusiv prin poștă la adresa din municipiul Roman, Piața „Roman-Vodă”, nr. 1, la numărul de fax 0233.742.583 sau prin e-mail: jud-roman@just.ro. Se recomandă cetățenilor, justițiabililor și avocaților să staționeze în incinta sediului Judecătoriei Roman doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii formalităților ori îndatoririlor judiciare șși profesionale. Se recomandă cetățenilor și justițiabililor să evite prezența neesențială în sediul Judecătoriei Roman, să examineze posibilitatea de a solicita judecata cauzei în lipsă, să analizeze posibilitatea de a fi reprezentat în fața instanței prin intermediul avocatului alex, acolo unde prezența personală a părții în fața judecătorului nu este obligatorie.

În vederea reducerii interacțiunii directe la nivelul personalului și a activității de lucru cu publicul, în perioada 16 martie 2020 – 4 mai 2020, se suspendă activitatea de relații cu publicul la Compartimentul Arhivă al Judecătoriei Roman.

Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 12 martie 2020 până la data de 4 mai 2020 inclusiv, putând fi actualizată, modificată sau prelungită în funcție de necesități, mai precizează comunicatul Judecătoriei Roman.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0