Prima paginăEconomie

Proiectul „ReCONNECT DIASPORA”. Românii din afara granițelor, încurajați să-și deschidă o afacere în România

Proiectul „ReCONNECT DIASPORA”. Românii din afara granițelor, încurajați să-și deschidă o afacere în România

Dimensiune text

 

În data de 29 noiembrie, la ora 11, Consiliul Județean Neamț, împreună cu reprezentanții ADI EURONEST, organizează o întâlnire în sala Ion Creangă a palatului administrativ din Piatra Neamț, cu cetățenii și organizațiile care au activități dedicate românilor din diaspora pentru a prezenta activitățile proiectului „ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.

Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni, în beneficiul membrilor fondatori: Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Vaslui și, în final, al persoanelor care au reședința în mediul urban sau rural în Regiunea de Nord-Est, care intenționează să inițieze o afacere în mediul urban și fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă, informează reprezentanții Consiliului Județean Neamț.

Ce presupune proiectul

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est de către persoane aflate în Diaspora.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
– dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est;
– facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est;
– dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
– dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătațirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;
– creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale si temele secundare ale programului;
– asigurarea sustenabilității în ultimele șase luni ale proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și/ sau autorităților publice locale.

Proiectul urmărește următorii indicatori: 250 persoane care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului – minimum 20 de persoane din fiecare județ; 30 IMM-uri nou create si funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului – minimum 2 firme în fiecare județ; minimum 60 de locuri de muncă nou create.

Cui se adresează proiectul

Persoanele care vor fi selectate în grupul țintă vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:
– intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
– au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea mai puțin dezvoltată Nord-Est;
– au vârsta de minimum 18 ani;
– posedă cetățenia română;
– fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
– demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau
– demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau
– demonstrează cunoștintele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cuprinse între 18 și 65 de ani), persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 de ani.

Urmare a derulării unui curs de formare antreprenorială, se vor întocmi planuri de afaceri care să propună:
– activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; sau
– măsuri ce vor promova concret inovarea socială; sau
– măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări; sau
– măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, sau
– alte idei de afaceri.

Planurile de afaceri vor fi selectate în cadrul unui concurs și se vor înființa 30 de firme care vor fi finanțate cu maximum 40.000 euro/firmă.

Informații suplimentare pot fi găsite pe http://adieuronest.ro/wp-content/uploads/2017/07/prezentare-ReCONNECT-DIASPORA-2.pdf sau pot fi obținute de la Irina Simirad, Tel/ Fax: 0232/273.814.

 

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 2
  • bani cheltuiti aiurea! un mare cuc frumos ambalat !!intr’o tara condusa de tampiti analfatbeti nu poti face afaceri cinstite !

  • dragi stranieri veniti acasa ca aveti o strategie fiscala nemaipomenita…….spor la ingropat bani sau mai pe romaneste ” NASTERE USOARA!!!!