Prima paginăSocial

„Profesori inovatori pentru o școală europeană”, la Liceul cu Program Sportiv Roman

„Profesori inovatori pentru o școală europeană”, la Liceul cu Program Sportiv Roman

Dimensiune text

 

Liceul cu Program Sportiv Roman a beneficiat, în perioada 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2019 de un grant pentru proiectul cu titlul „Profesori inovatori pentru o școală europeană”, proiect finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+KA1, Educație Școlară, prin Agenția Națională de Programe Comunitare și Dezoltare Profesională.

Scopul proiectului a fost inovarea strategiilor didactice ale profesorilor, în vederea alinierii procesului instructiv educativ la standardele educaționale europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Obiectivele proiectului au fost de îmbunătățire a nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiei informației și comunicării pentru profesori din diferite arii curriculare; inovarea metodelor de predare – învățare – evaluare ale profesorilor; creșterea capacității de proiectare de programe pentru discipline opționale cu abordare interdisciplinară; dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, prin perfecționarea managementului instituțional și creșterea capacității școlii de implicare în proiecte europene.

Principalele activități desfășurate în perioada celor 18 luni de proiect au fost:

 • Stabilirea echipei de proiect prin decizie;
 • Asigurarea unui plan detaliat de implementare;
 • Promovarea permanentă a proiectului;
 • Tehnoredactarea, administrarea, centralizarea și analiza rezultatelor din chestionare periodice și finale;
 • Asigurarea vizibilității proiectului în școală prin panourile Erasmus+, banner, rollap, pliante, în mass-media, în comunitate;
 • Organizarea activității de mobilitate, participarea a opt cadre didactice la cursul „Social Media and Web Solutions for your Classroom”, care a avut loc în Barcelona, în perioada 08 – 13 octombrie 2018. A fost un curs complex ce a dat posibilitatea profesorilor participanți să cunoască, să experimenteze aplicații și resurse web noi, instrumente de comunicare și proiectare a actului educațional: animoto, online convertor, wevideo, canva, symbaloo, study stack, pod bean;
 • Organizarea și coordonarea ședințelor pentru diseminare , reuniuni, workshoop-uri , activități, materiale elaborate, comunicare informații și prezentare rezultate pentru profesori, elevi și părinți;
 • Crearea paginii Facebook a proiectului.

Din analiza sondajelor și a chestionarelor periodice și finale, se arată că proiectul și-a atins scopul și obiectivele. Prin implicare în activitățile acestui proiect, elevii au devenit mai motivați pentru anumite discipline de studiu.

Produse realizate:

 • Opt programe pentru discipline opționale cu abordare interdisciplinară;
 • Pliante, articole în Revista școlii, în presa locală, în revista Apostolul, pentru promovarea proiectului;
 • „Jurnalul unui profesor călător spre viitor” – jurnalul proiectului;
 • Proiect de parteneriat educațional „Punți către prietenie prin competențe digitale non formale”;
 • Realizarea cărții, atât în format electronic cât și tipărită, cu lucrările prezentate în cadrul Simpozionului Local „Profesori inovatori pentru o școală europeană”.

„Impactul proiectului asupra organizației se regăsește în valoarea europeană adăugată prin metodele europene utilizate de către profesorii participanți în lecțiile proiectate, prin introducerea noilor metode IT la toate disciplinele, în îmbogățirea curriculumului la decizia școlii care să conțină metode și tipuri de lecții, în creșterea prestigiului școlii la nivel local, național și internațional prin activitățile demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice, parteneriatelor educaționale, într-o mai bună colaborare a școlii cu părinții și comunitatea locală”, arată reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Roman.

Echipa de proiect a fost formată din profesorii: Monica Agache, Mărioara Costăchescu, Oana-Irina Cozma, Roxana Beatrice Rozența Dominte, Ana Luca, Ionuț-Nicolae Nacu, Gabriela-Daniela Petcu și Zina Zaharia.

 

 

 

Toate informațiile reprezintă responsabilitatea echipei de proiect a Liceului cu Program Spotiv Roman, iar Agenția Națională pentu Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

 

 

 

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0