Principalele investiţii realizate de Primăria Roman în 2015

HomeActualitateRoman

Principalele investiţii realizate de Primăria Roman în 2015

 

3 primarie bugetCu un buget mai mic faţă de anul anterior cu aproape 6 milioane de lei, anul 2015 a fost, totuşi, un an reuşit, cu investiţii finalizate, dar şi altele demarate. Premiile obţinute de administraţia publică locală şi recunoaşterile pe plan naţional şi internaţional fac ca Romanul să-şi continue parcursul spre dezvoltare. Ceea ce s-a realizat în anul anterior a fost cuprins într-un raport de activitate prezentat, aşa cum se întâmplă în fiecare an, de primarul Laurenţiu Leoreanu. Edilul Romanului oferă informaţii detaliate despre ceea ce s-a făcut anul anterior, dar şi planurile pentru anul în curs.

De departe, cea mai impresionantă investiţie realizată în municipiu în 2015 este Complexul de Agrement Moldova. „Romaşcanii, dar şi locuitorii judeţelor vecine au apreciat la cote neaşteptate şi neprevăzute de administraţia locală redeschiderea Ştrandului municipal, care în varianta modernizată şi înglobată în Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova a înregistrat aproape 60.000 de clienţi, de peste două ori faţă de publicul estimat”, a subliniat primarul Laurenţiu Leoreanu.

strand

Atragerea de fonduri pentru investiţii

Anul 2015 a adus o performanţă unică după 1989 pentru municipiul Roman, respectiv încasări de 100% la taxele şi impozitele locale. „Doresc să mulţumesc tuturor cetăţenilor şi agenţilor economici care, în anul ce a trecut, au dat dovadă de o atitudine civică pozitivă şi şi-au îndeplinit datoria de buni contribuabili. Atrag atenţia că în cele două mandate de primar nu am crescut niciodată taxele şi impozitele locale, iar eventualele creşteri au fost determinate de prevederile obligatorii sau modificările Codului Fiscal”, a precizat primarul Laurenţiu Leoreanu.

La finele anului 2015, municipiul Roman a înregistrat un excedent în sumă de 3.970.000 lei, sumă ce va fi utilizată în anul 2016 la finanţarea cheltuielilor de investiţii. „Printr-o bună selecţie a proiectelor, cât şi prin calitatea lor tehnică, s-a urmărit de către conducerea administraţiei publice locale să fie atrase resurse financiare de la bugetul judeţean şi naţional, precum şi din fondurile europene. În anul 2015, Municipiul Roman a putut, astfel, utiliza, pe lângă resursele investiţionale locale, şi sume atrase în valoare de 5,9 milioane lei. S-a cofinanţat de la bugetul judeţean cu 1,1 milioane lei Reabilitarea Bibliotecii Municipale, de la bugetul de stat cu 2,9 milioane de lei investiţia Modernizare Artera Roman-Est, iar din fonduri europene s-au atras 1,9 milioane lei pentru consolidarea şi reabilitarea Colegiului Naţional «Roman-Vodă» – Corp B”, a subliniat primarul Laurenţiu Leoreanu.

11 biblioteca

Investiţiile majore

Investiţiile şi lucrările publice majore ale anului 2015 au vizat: finalizarea unor obiective importante precum modernizarea Ștrandului (Complexul Moldova) sau a reparaţii capitale la bulevardul Nicolae Bălcescu şi Artera Roman – Vest, cât şi continuarea altora precum: modernizarea Arterei Roman – Est, consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiul Naţional „Roman-Vodă” – Corp B, reabilitarea Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon”, modernizarea Pietonalului Ștefan cel Mare, realizarea zonei de picnic şi agrement din cadrul Complexului Moldova.

Tot în anul ce a trecut, s-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului, care au costat 1,2 milioane lei şi care au constat în reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarelor şi extinderea parcărilor adiacente străzii.

Întreţinerea infrastructurii rutiere a municipiului a costat municipalitatea, în anul 2015, aproape 3 milioane de lei şi a fost obiectul unor reparaţii curente sub formă de covoare asfaltice pe străzile cu trafic major precum Bogdan Dragoş, bulevardul Republicii, Smirodava, dar şi a unor lucrări de plombare pe restul străzilor. Și trotuarele adiacente unor străzi au făcut obiectul unor reparaţii sau modernizări: strada Ștefan cel Mare pe sectorul Gară – strada Ogoarelor; bulevardul Republicii pe sectorul dintre intersecţiile cu strada Ștefan cel Mare, respectiv strada Tineretului, sectoare de pe bulevardul Roman Muşat, strada Bogdan Dragoş, strada Mihai Eminescu şi altele.

Cu privire la extinderea reţelelor de apă şi canalizare, 2015 este anul în care reţeaua de canalizare a fost extinsă pentru a deservi întregul oraş. După finalizarea ultimelor racorduri electrice la staţiile de repompare ape uzate, cartierele Nicolae Bălcescu şi Petru Rareş vor beneficia şi ele de serviciul de canalizare ape menajere şi, astfel, exceptând reţeaua de gaze naturale, Romanul va dispune de echipare cu reţele de utilităţi în toate zonele municipiului.

Noi parcări rezidenţiale şi publice

Suprafaţa de parcare amenajată pusă la dispoziţia cetăţenilor municipiului ca parcări publice sau rezidenţiale a fost extinsă, prin realizarea unor noi obiective: parcarea publică dintre clădirile Poştei şi Telekom şi parcările rezidenţiale în zona intersecţiei străzilor Panaite Donici şi Alexandru cel Bun, în zona străzilor: Victor Hugo, Ion Creangă, Constantin Dobrogeanu – Gherea, Tudor Vladimirescu, Gloriei.

În anul 2015, s-au continuat şi lucrările la investiţia Parcare publică etajată la Piaţa Centrală, efectuându-se următoarele: montaj structură metalică, armare, cofrare şi turnare beton planşeu peste parter, asfaltarea parterului şi etajului (inclusiv rampe), lucrările de finisaje, trotuare din pavele. Se apreciază că, în luna aprilie a anului 2016, această investiţie va putea fi pusă la dispoziţia publicului.

Investiţii în unităţile de învăţământ

Baza materială a reţelei şcolare a municipiului a beneficiat de investiţii de amploare, în cursul anului 2015 cele mai importante lucrări vizând Colegiul Naţional „Roman-Vodă” – Corp B, realizarea acoperişului tip şarpantă cu învelitoare din tablă la Școala „Vasile Alecsandri” şi reparaţii la acoperişul Școlii „Calistrat Hogaş”. Tot la clădirile reţelei şcolare s-au executat şi următoarele lucrări: reparaţii acoperiş clădire corp A Școala „Carol I”, reparaţii acoperiş Grădiniţa nr. 2, reparaţii învelitoare Colegiul Tehnic „Miron Costin”, modernizare instalaţie încălzire şi centrală termică la Colegiul Tehnic „Petru Poni” şi reparaţii acoperiş Școala „Calistrat Hogaş”.

acoperis sc 1

Proiectul de consolidare, reabilitare şi modernizare a Colegiul Naţional „Roman-Vodă” – Corp B a întâmpinat probleme din cauza solului, dar este estimat a se finaliza la sfârşitul semestrului I al anului 2016.

Anul trecut, au fost reabilitate terenurile bituminate de sport de la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Colegiul Tehnic „Danubiana” şi Colegiul Tehnic „Vasile Sav”.

În anul 2015, la Casa Ioachim – Biblioteca Municipală „George Radu Melidon” au fost executate lucrări de aproape 1,2 milioane de lei, iar principalele etape în reabilitarea şi modernizarea acestui imobil cu valoare arhitectonică deosebită au fost parcurse. Ultimele lucrări de refacere a picturii şi a pardoselilor sunt în curs de execuţie, mobilierul nou a fost achiziţionat şi urmează a fi pus pe poziţie.

Siguranţa cetăţenilor

Direcţia Poliţiei Locale a efectuat misiuni pentru combaterea cerşetoriei, a furturilor din autovehicule şi buzunare, în zonele aglomerate (pieţe, obor, Bazar, magazine) şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică. În urma acestor acţiuni au fost prinşi şi predaţi Poliţiei Municipiului Roman 21 de infractori şi au fost depistate şi sancţionate contravenţional 554 de persoane care practicau cerşetoria.

Cei cinci agenţi din cadrul Dispeceratului monitorizare video au semnalat, în perioada analizată, 2.071 de încălcări ale legislaţiei. De asemenea, organele judiciare au solicitat înregistrări din sistemul integrat de monitorizare video pentru 180 de cazuri. Autorităţile atrag atenţia asupra faptului că poliţiştii locali, pentru a avea o activitate promptă şi eficientă, au nevoie de sprijinul şi cooperarea constantă din partea cetăţenilor.

Relaţia Primărie – romaşcani

Primăria Roman a încercat, prin chestionarul de evaluare a satisfacţiei, să obţină informaţii semnificative cu privire la aşteptările, nemulţumirile şi propunerile cetăţenilor faţă de serviciile publice, astfel încât să ofere o imagine cât mai fidelă a situaţiei existente.

„Pe parcursul anului 2015, au participat 253 respondenţi. 70,00% dintre respondenţi s-au declarat mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de serviciile Primăriei Municipiului Roman, iar din modul de completare a chestionarelor a rezultat că cetăţeanul este mulţumit pentru că a fost consultat şi a avut prilejul să îşi exprime nemulţumirile şi propunerile”, a declarat primarul Laurenţiu Leoreanu.

În anul 2015, s-a discutat prin Biroul Unic cu peste 2.000 de cetăţeni, iar 360 de persoane au fost în audienţe la primarul sau viceprimarul Municipiului Roman. În lunile aprilie şi noiembrie au avut loc peste 20 de întâlniri cu cetăţenii în cartierele municipiului, la care au participat peste 2.000 de romaşcani.

rel cu cetatenii

Ajutor pentru familiile defavorizate

Prin activitatea desfăşurată de Direcţia de Asistenţă Socială, s-au acordat 244 de ajutoare de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite, s-au distribuit tichete sociale către 2.871 de persoane şi s-au distribuit 12.518 pachete cu ajutoare comunitare către 4.295 persoane.

De asemenea, Direcţia Impozite şi Taxe Locale a primit: 532 cereri de reducere a impozitelor cu 50%, valoarea totală a reducerilor acordate fiind de 33.432 de lei, şi 306 cereri de scutire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, în total fiind 844 de persoane care beneficiază de acest tip de scutire.

Evenimente speciale

Anul 2015 a fost declarat Anul Veteranilor de Război şi anul Comemorării Genocidului Armenilor. Un moment istoric pentru urbea muşatină l-a constituit, în anul 2015, Festivitatea de înmânare a Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanţă „EST”. În data de 1 octombrie, în Piaţa „Roman-Vodă” a avut loc Ceremonia militară şi religioasă prilejuită de înmânarea Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanţă „EST”, la aniversarea a cinci ani de la înfiinţarea acestei structuri militare.

2 inmanare drapel

Primarul Laurenţiu Leoreanu a participat la inaugurarea sucursalei Roman a Uniunii Armenilor din România. La această manifestare au fost prezenţi Excelenţa Sa Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armeniei la Bucureşti, Episcopul Eparhiei Armene din România, PS Datev Agopian, şi preşedintele Armenilor din România, senatorul Varujan Vosganian.

Cu prilejul Zilei Diplomaţiei a avut loc întâlnirea oficială a administraţiei publice romaşcane cu delegaţia din oraşul Sunchang, Republica Coreea (înfrăţit cu municipiul Roman din anul 2013).

bradut coreea

„În data de 9 aprilie, am primit vizita Excelenţei Sale Philippe Beke, ambasadorul Regatului Belgiei la Bucureşti, cu care am purtat discuţii despre viitoare proiecte şi colaborări la Roman”, a precizat edilul Romanului.

În cadrul Galei Excelenţei în Educaţie au fost premiaţi 228 de olimpici şi 142 de profesori coordonatori, valoarea totală a premiilor fiind de peste 45.000 de lei. În cadrul Galei Excelenţei Romaşcane, a avut loc premierea a 30 de personalităţi romaşcane, acordându-se titlul de Cetăţean de Onoare, post-mortem, profesorului şi publicistului George Radu Melidon, care, în urmă cu 130 de ani, a pus bazele primei biblioteci publice la Roman, prin donaţia a 216 volume către Primăria Roman.

Romanul, gazda competiţiilor sportive

Turneul de calificare în faza finală a Campionatului European de handbal, găzduit în perioada 17–19 aprilie, la Sala Sporturilor, a avut participarea selecţionatei României, a echipelor naţionale din Kosovo, Serbia şi Slovacia.

Turneul final al Cupei României la Minifotbal s-a desfăşurat în perioada 26–28 iunie la Roman şi a fost organizat de Federaţia de minifotbal din România în parteneriat cu Primăria Roman.

Trofeul de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”- ediţia a VIII-a s-a desfăşurat în Sala Sporturilor din Roman, în perioada 8-9 august, cu participarea echipelor HC Dunărea Brăila, CS Rapid Bucureşti, CSM Unirea Slobozia şi HCM Roman. Ediţia a opta a turneului de handbal feminin dotat cu trofeul Cupa „Roman Vodă Muşat” a fost câştigată de echipa HC Dunărea Brăila.

Campionatul Naţional de Qwan Ki Do pentru arme tradiţionale s-a desfăşurat la Sala Sporturilor din Roman. La manifestare au participat 18 cluburi, 171 de sportivi înscrişi şi 30 de arbitri. Clubul Sportiv Bao Roman a obţinut la această competiţie 11 medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint şi trei de bronz.

Premii şi distincţii

Pe parcursul anului 2015, primarul Laurenţiu Leoreanu a primit mai multe distincţii, din partea Sanctităţii Sale Sfântul Părinte Papa Francisc, din partea Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, precum şi a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman. „Chiar dacă ele au fost transmise în nume personal pentru eforturile şi rezultatele obţinute în administrarea cetăţii lui Roman-Vodă, eu le apreciez ca fiind ale noastre, ale «marii familii romaşcane»”, spune primarul.

La cea de-a XI-a ediţie a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, Primăria Roman a primit „Premiul de excelenţă pentru cele mai importante şi inovative proiecte de investiţii în infrastructură”, pentru proiectul „Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova”.

Municipalitatea romaşcană a obţinut „Premiul Special pentru implicarea în acţiuni de conştientizare a populaţiei” în cadrul „bătăliei” pentru titlul de Oraşul Reciclării, ediţia a III-a.

Orasul reciclarii 2015

„Mulţumesc tuturor celor care au susţinut activităţile şi proiectele iniţiate, instituţiilor care ne-au oferit sprijin şi cetăţenilor care ne-au sesizat nevoile comunităţii sau care au venit cu propuneri constructive. Vă asigur că, şi în anul 2016, dar şi în cei ce vor urma, îmi voi mobiliza energia şi eforturile pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului nostru”, a mărturisit primarul Laurenţiu Leoreanu.

Proiecte europene pentru dezvoltarea municipiului şi în 2016

Portofoliul de proiecte elaborat pentru Municipiul Roman cuprinde 40 de proiecte strategice prioritare şi 84 de proiecte complementare proiectelor strategice prioritare.

Prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, pentru anul 2016 se intenţionează demararea mai multor proiecte noi: Casa Sergiu Celibidache – muzeu şi sală de concerte de cameră, Centrul multicultural Unirea cu sală de cinema, Centrul de educaţie timpurie Smirodava – creşă şi grădiniţă, Casa Spiţerului – grădiniţă, Casa Manolescu-Strunga – muzeul personalităţilor romaşcane, dezvoltarea parcului industrial creat cu atragerea unui nou investitor strategic, anveloparea termică a blocurilor, modernizarea iluminatului public utilizând corpuri de iluminat cu consum redus, reabilitarea şi modernizarea Parcului Zăvoi, Parcului Jora, reabilitarea şi modernizarea falezei râului Moldova, înfiinţarea unei noi hidrocentrale pe râul Moldova sau a unui parc fotovoltaic în zona puţurilor de alimentare cu apă a oraşului.

Raportul detaliat de activitate aferent anului 2015 poate fi consultat integral pe site-ul Primăriei Roman.

 

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 1
  • Investitii neproductive si care ulterior o sa aiba costuri enorme de intretinere, risipa mare de bani publici…