Prima paginăActualitate

Primăriile sînt acuzate că încalcă drepturile persoanelor cu handicap

Dimensiune text

În primele șase luni ale anului 2012, activitatea Biroului teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului a crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, fapt ce reiese din numărul mare al cetățenilor care s-au adresat instituției, cît și din numărul de sesizări înregistrate în această perioadă. Avocatul Poporului a primit tot mai multe plîngeri privind abuzuri făcute de primării.

 

Astfel, pînă la jumătatea anului în curs, cei doi experți din cadrul Biroului teritorial Bacău au acordat audiențe pentru 500 de persoane, atît la sediul biroului, cît și la sediul unor autorități publice din raza teritorială de competență, respectiv județul Bacău și județul Neamț. De asemenea, numărul petițiilor înregistrate a fost de peste 150, din care s-au constituit aproximativ 60 de dosare, iar în celelalte cazuri petenții au primit informațiile solicitate sau au fost consiliați cu privire la demersurile pe care trebuie să le întreprindă pentru rezolvarea situațiilor invocate. Cea mai mare pondere a sesizărilor o reprezintă cele referitoare la încălcarea proprietății private, a dreptului la petiționare și încălcarea dreptului la un nivel de trai decent.

O altă situație din ce în ce mai des invocată de petenți o reprezintă neachitarea de către primării a indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav, justificată prin lipsa fondurilor proprii și nealocarea sumelor necesare din bugetul de stat, ceea ce constituie o încălcare a dreptului la protecție al persoanelor cu handicap, prevăzut de articolul 50 din Constituție. Există localități în care beneficiarii acestui drept nu au primit indemnizația încă din luna martie sau aprilie. În legătură cu această situație, precizăm că, în anul 2011, Avocatul Poporului a înaintat Parlamentului României un raport special, cu propunerea de modificare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul de a se prevedea în mod expres procentul cu care trebuie să contribuie autoritatea publică locală, autoritatea publică județeană și bugetul de stat pentru acoperirea sumelor necesare plății indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav. Prin modificarea textului de lege s-ar evita apariția numeroaselor situații în care primăriile nu plătesc această indemnizație, prevalîndu-se de nealocarea sumelor necesare din bugetul de stat, în condițiile în care, în prezent, legea nu obligă autoritățile locale, județene sau centrale la alocarea unui procent determinat. Această dispoziție legală a fost abrogată, astfel încît, în situația în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia optează pentru asistent personal, primăriile sînt obligate să procedeze la angajarea acestora„, a declarat expert Romeo Busuioc, din cadrul Biroului teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului.

Reamintim persoanelor interesate că se pot prezenta în audiență sau pot transmite petiții la Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului, la adresa strada Nicolae Bălcescu nr. 5, Bacău, pe e-mail la adresa avpbacau@avp.ro sau la telefon/fax 0234/572.472.

Cererile trebuie însoțite de dovada încălcării unui drept de către o autoritate sau instituție publică. Nu fac obiectul activității instituției Avocatul Poporului actele autorității judecătorești (hotărîri judecătorești, rezoluții sau ordonanțe ale procurorilor).

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0