Prima paginăSocialEducatie

Preşcolarii din familii sărace vor primi tichete sociale

Dimensiune text

Guvernul a aprobat marţi, 19 ianuarie, normele de aplicare ale Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Astfel, tichetele sociale acordate în baza programului „Fiecare copil în grădiniţă” vor putea fi utilizate numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite. 

Primesc tichete familiile cu mai puţin de 184 de lei lunar 

Legea promovează prezenţa la grădiniţă a copiilor între trei şi şase ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puţin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. Acordarea tichetelor sociale este strict condiţionată de prezenţa regulată a copiilor la grădiniţă. 

Absenţele nemotivate sistează acordarea stimulentului 

Normele de aplicare precizează că totalul absenţelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile (maxim trei) şi scutirile medicale nu pot depăşi 50% din numărul total de zile de grădiniţă din luna respectivă.

Prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă o ţin cadrele didactice. Situaţia fiecărui preşcolar se centralizează într-un sistem informatic naţional gestionat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Corectitudinea notării zilnice va fi monitorizată atent.

Copiii eligibili pentru acest program sunt identificaţi de asistenţii sociali din primării, pe baza unui dosar social.

Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere completată de părinţi sau de persoanele care răspund legal.

Tichetele se eliberează de primării

Tichetul se acordă începând cu luna în care preşcolarul a împlinit criteriile de frecvenţă. Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocaţia pentru copii, bursele sau subvenţiile agricole. Tichetele vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezenţe completat de educatori.
Banii necesari pentru plata stimulentelor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, peste 110.000 de copii vor fi eligibili pentru a primi tichetul social de 50 de lei.

COMENTARII

WORDPRESS: 0