Povestea europeană de la „Vasile Sav” merge mai departe!

HomeSocial

Povestea europeană de la „Vasile Sav” merge mai departe!

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman este beneficiar de proiecte Erasmus finanțate de Uniunea Europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru perioada 2021-2027. Este vorba despre proiectul cu nr. 2022-1-RO01-KA122-VET-000071087, intitulat „Pași spre viitor cu Erasmus+”, și proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA122-SCH-000126544 , intitulat „Click pentru o educație europeană”.

Perioada de implementare a proiectului „Pași spre viitor cu Erasmus+” se apropie cu pași repezi de final, a demarat pe 1.10.2022, se încheie pe 31.10.2023 și a prevăzut două mobilități dedicate elevilor de clasa a X-a de liceu și școală profesională, distribuiți în două fluxuri: fluxul 1, în Paphos – Cipru, pentru 15 elevi de liceu – profil Electronică și automatizări, și fluxul 2, în Barcelos – Portugalia, pentru 15 elevi de liceu și școală profesională – profil Electric.

Elevii celor două fluxuri au desfășurat stagii de practică de 90 de ore la standarde europene în companiile: Kousios Electrical Ltd – Paphos, Cipru și Ferreirolux – Comércio e Industria de Material Eléctrico Lda – Barcelos, Portugalia. Au beneficiat de sprijinul organizațiilor RIVENSCO CONSULTING LTD CIPRU și ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE PORTUGALIA .

În desfășurarea activităților de proiect s-a avut în vedere scopul acestuia și anume „Creșterea calității formării profesionale inițiale și a cooperării inter-instituționale a liceului prin realizarea de stagii de pregătire practică la standarde europene, în cadrul unor firme europene, în vederea sporirii șanselor elevilor în carieră și inserție pe piața muncii”.

În urma participării la mobilități elevii au dobândit și îmbunătățit competențe profesionale și personale: de lucru în echipă, de comunicare și interrelaționare cu tineri din alte medii europene, lingvistice (de engleză și greacă, respectiv portugheză), au dobândit cunoștințe privind resurse de energie verde, reciclare și colectare selectivă de deșeuri (DEEE).

În CV-ul celor 30 de elevi participanți se regăsesc acum documente foarte importante care le vor fi utile în parcursul lor profesional: Europass Mobility, Certificate of Recognition for acquired experience and competences, Language Certificate.

Cele 30 de caiete de practică folosite de elevi în mobilități, concepute în corelație cu Acordurile de Învățare, aflate acum în custodia Bibliotecii liceului, reprezintă punctul de plecare pentru realizarea lucrărilor de atestare profesională a participanților la finalul ciclului de învățământ, dar și o sursă de inspirație profesională pentru colegii lor de același profil.

Rezultatele evaluării activității lor la orele de practică au fost echivalate la revenirea în țară și convertite în note la disciplina CDL corespunzătoare.

Elevii participanți au contribuit din plin la diseminarea activităților din proiect, au susținut ateliere de lucru la clasele lor și la alte clase din liceu, au realizat galerii cu imagini și prezentări, tot ei sunt cei care au creat site-ul proiectului, sigla acestuia, afișele, pliantul de prezentare și în plus au marcat Zilele Erasmus 2023 (#ERASMUSDAYS), participând la Caravana Erasmus – prezentarea activităților Erasmus elevilor de clasa a VIII-a de la patru școli gimnaziale din Roman.

Nu doar elevii au avut de câștigat din experiențele Erasmus, ci și liceul, fiindcă participarea lor la proiect a fost apreciată pozitiv de partenerii din străinătate și a fost subliniată în documentele obținute: Memorandum of Understanding și Final Monitoring Report, documente care atestă promovare imaginii liceului la nivel european.

„Cei 30 de elevi participanți au comunicat foarte bine și au legat prietenii cu elevii din alte grupuri, din România și din alte țări, s-au întors cu amintiri prețioase și cu dorința de a mai participa și la alte mobilități. Aceștia i-au inspirat pe colegii lor în dorința de a învăța mai mult pentru a putea, la rândul lor, să participe și la alte mobilități”, ne-a mărturisit domnul director al liceului, Lezeu Alexandru, care a monitorizat permanent grupurile de elevi.

Echipa de proiect este formată din: director, prof. Lezeu Alexandru – reprezentant legal al liceului și monitor al proiectului, prof. Vlăduț Lăcrămioara – responsabil cu selecția & pregătirea și diseminarea, prof. Buhai Ilenuța – manager proiect, econ. Samson Carmen-Vaniușa – responsabil financiar.

Inspirată de succesul avut în proiectul „Pași spre viitor cu Erasmus+”, echipa de scriere a proiectelor europene, formată din profesorii Vlăduț Lăcrămioara, Buhai Ilenuța, Leancă Paula și Ploșniță Lăcrămioara, a aplicat în februarie 2023 pentru un alt proiect Erasmus, de data aceasta de educație școlară (SCH), proiect câștigat care permite la 12 elevi de clasa a X-a să meargă în Spania, pentru a desfășura activități educative timp de o săptămână și șase profesori care vor participa la două cursuri de formare având ca tematică bullying-ul și digitalizarea.

Acest proiect a început la data de 1 octombrie 2023 și se va desfășura pe o durată de 13 luni, cu scopul de a oferi beneficiarilor o alternativă unică de instruire la standarde Europene pentru a crește calitatea formării profesionale pentru profesori, șanse sporite în carieră și de integrare socio-profesională în diferite medii pentru elevi.

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman
Comunicat de presă

 

 

 

Adrese utile:
• Site liceu www.vasilesav.ro ;
• Site-ul proiectului „Pași spre viitor cu Erasmus+” http://psverasmus.vasilesav.ro;
• pagina de Instagram a proiectului „Click pentru o educație europeană” – https://www.instagram.com/clickforeueducation/
• paginile de facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100086894620036 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552054983088 ale celor două proiecte
• link prezentare Caravana Erasmus https://www.erasmusdays.eu/event/caravana-erasmus-2/

 

Foto: Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman

 

 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Comentarii

WORDPRESS: 0