Posturi scoase la concurs la Spitalul Municipal și la „Casa Bunicilor”

HomeSanatate

Posturi scoase la concurs la Spitalul Municipal și la „Casa Bunicilor”

 

 

Direcția de Asistență Socială Roman din cadrul Primăriei Municipiului Roman anunță că organizează, la sediul instituției din strada Alexandru cel Bun, nr.3, concurs de ocupare a două posturi. Primul post vacant este de infirmier la Centrul pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor”, pentru care se cer studii generale sau medii, certificat de calificare infirmier sau adeverință din care să rezulte că urmează în prezent cursurile solicitate și vechimea în muncă de șase luni. Al doilea post, temporar vacant, este de asistent medical la Centrul pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor”, pentru care se cer: școala postliceală sanitară absolvită cu diplomă, certificat membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), care să ateste dreptul de exercitare a

profesiei de asistent medical și vechimea în specialitate de șase luni. Dosarele de concurs se depune până la data de 11 mai, ora 13:00, pentru primul post, și până la data de 4 mai, ora 13:00, la sediul Direcția de Asistență Socială Roman. Detalii despre cele dou concursuri se găsesc pe site=ul Primăriei Roman, la adresa: http://www.primariaroman.ro/Angajari/2018-04-26_DAS/2018-04-26_anunt_concurs_DAS.pdf .

Se caută din nou șef pentru Serviciul RUNOS la Spital

Spitalul Municipal de Urgență Roman anunță că organizează concurs pentru ocuparea unui psot vacant de Șef serviciu – Economist I, pe perioadă nedeterminată, pentru Serviciul RUNOS – Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare. Candidații trebuie să dețină studii superioare în domeniul științe economice, absolvite cu diplomă de licență, trei ani și șase luni vechime ca economist și minimum doi ani vechime în resurse umane, normare, organizare, salarizare. Dosarele se pot depune până pe data de 11 mai, ora 15.00, iar prima probă a concursului va avea loc în data de 21 mai. Detalii suplimentare se pot găsi pe site-ul spitalului, la adresa: http://www.spitalroman.ro/informatii-utile/examene-si-concursuri/anunt-privind-organizarea-concursului-pentru-postul-de-sef-serviciu-economist-i-serviciul-runos-tematica-bibliografie-fisa-post/.

Postul de șef al Serviciului RUNOS a mai fost scos la concurs la începutul acestui an, față de acel concurs fiind scăzută perioada de vechimea ca economist solicitată angajaților, de la șase ani și șase luni, la trei ani și șase luni.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0