HomeSanatate

Otrava din fîntîni

Cele mai multe fîntîni din mediul rural reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, în special a copiilor. Controalele efecuate de către DSP Neamț la 41.762 de fîntîni au dus la concluzia că foarte multe sînt poluate cu nitrați și nitriți.

 

 

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț a publicat un raport de control cu privire la calitatea apei din fîntînile din mediu rural. Potrivit acestui raport, cele mai multe dintre fîntînile publice sau particulare de la sate conțin apă poluată cu nitrați sau nitriți. Conform datelor furnizate de DSP Neamț, în județ au fost catagrafiate 41.762 de fîntîni. Datele privind numărul fîntînilor din fiecare localitate au fost furnizate de către primării și centralizate de Serviciul de Gospodărire a Apelor Neamț, aici fiind incluse fîntîni individuale (aflate în curțile caselor) și fîntîni publice.

„Cele mai multe dintre fîntîni nu sînt igienizate corespunzător de către proprietari, de multe ori sînt amplasate necorespunzător în vecinătatea zonelor cu risc de poluare – grajduri, fose septice, WC-uri, terenuri agricole -, factori ce afectează calitatea apei potabile atît din punct de vedere chimic, cît și microbiologic. În ceea ce privește fîntînile afectate de nitriți proveniți din surse agricole, în perioada de primavară – vară, cînd încep lucrările agricole și se folosesc îngrășăminte chimice pe bază de azot, este posibil ca nivelul concentrației de nitrați – nitriți din pînza freatică a solurilor expuse la acest tratament să crească. Fîntînile care ar putea fi afectate de această situație sînt cele din zona limitrofă cîmpurilor agricole din 12 comune, printre care și Gherăești. Dacă se folosesc în exces și necontrolat aceste îngrășăminte, există riscul afectării pînzei freatice din întreaga localitate”, se arată în raportul DSP Neamț.

De aceea, instituția va continua, în 2012, inspecția sanitară și monitorizarea calității apei potabile, va monitoriza instalațiile individuale de apă de folosință publică, fîntîni și izvoare, cel puțin o dată pe an, costurile de prelevare și analiză a probelor fiind suportate de către primăria localității respective. În acest sens, DSP Neamț, prin Compartimentul factori de risc din mediul de viață și muncă, a înștiințat, la începutul anului, toate primăriile privind obligațiile ambelor părți, această monitorizare urmînd să se deruleze pe parcursul anului 2012.

„La cererea proprietarului, costurile de prelevare și analiză a probelor de apă sînt suportate de către solicitant. În primul trimestru al anului 2012 s-au recoltat 32 de probe apă din fîntîni și microinstalații rurale, din care trei probe nu s-au încadrat la indicatorii de potabilitate chimici (nitriți, nitrați) și microbiologici. Fîntînile, prin factorii de risc mai sus mentionați, sînt surse de apă nesigure, cu fluctuații calitative sezoniere și cu grad ridicat de risc pentru grupele de vîrstă de pînă la un an și copii mici pînă la trei ani, sugarii alimentați artificial, existînd posibilitatea de apariție de cazuri de methemoglobinemii acute infantile (intoxicații cu nitrați). Acest risc a fost evitat în ultima perioadă, reducîndu-se mult numărul de cazuri de intoxicații acute cu nitrați  de la cinci cazuri- pe anul 2011, la un caz în primul trimestru al anului  2012. Unele comune ale județului au realizat sisteme centrale de aprovizionare cu apă (dotate cu sistem de dezinfecție a apei), sisteme care au fost preluate parțial pentru administrare, monitorizare și distribuție de către ApaServ Neamț, societate care dispune de personal calificat pentru exploatarea și monitorizarea apei. Celelalte sisteme au rămas în administrarea primăriilor. În localitățile în care nu sînt instalații centrale de apă cu sistem de dezinfecție, am sensibilizat medicii de familie să ia măsuri de educare a mamelor cu sugari de pînă la un an an și copii mici pînă la trei ani să folosească apa plată pentru pregătirea hranei, iar primăriilor le-am sugerat să asigure gratuit această apă”, se mai arată în raportul DSP Neamț.

Comentarii

WORDPRESS: 0