Prima paginăSocial

ONG-urile pot obține finanțare pentru proiecte de la Primărie

ONG-urile pot obține finanțare pentru proiecte de la Primărie

 

Primăria municipiului Roman a demarat procedura pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, în baza Legii nr. 350/2005, pentru activităţi nonprofit de interes general. ONG-urile din Roman pot depune proiecte pe mai multe domenii: cultură, religie şi învăţământ, proiecte sociale, activităţi sportive și proiecte pentru tineret. Pentru fiecare domeniu, administrația locală a alocat suma de 50.000 de lei disponibilă pentru finanțare. La aceste finanțări pot aplica doar ONG-urile de pe raza municipiului. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă sunt:

– Cultură, religie şi învăţământ – Muzică şi dans; Cultură scrisă; Arte vizuale, plastice şi ale spectacolului; Creare de evenimente; Alte activităţi culturale (promovarea imaginii Municipiului Roman şi a vieţii culturale a comunităţilor din Municipiul Roman); Învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale, etc); Activităţi educative cu tematică de mediu.

– Proiecte Sociale – Asistenţă socială / socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate şi / sau la domiciliul beneficiarilor; Servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere, consiliere şi îndrumare; Dezvoltarea de servicii şi facilităţi after-school pentru elevii defavorizaţi social; Conştientizarea şi responsabilizarea membrilor societăţii civile în raport cu diferite situaţii de risc; Integrare şi reintegrare, pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă; Centre de zi; Alte tipuri de activităţi sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

– Activităţi sportive: Sportul de performanţă (Divizie superioară, Divizie medie, Divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semi-cantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz; Sportul pentru toţi – gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi / sau internaţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional.Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere; Sportul şcolar – practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. Obiective: promovarea valenţelor educative ale sportului; iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învățământ.

– Proiecte pentru tineret – conectarea tinerilor cu specialiști, formatori, traineri, dezvoltarea abilităților psiho-emotionale, de comunicare, de relaționare, dobândirea abilităților și instrumentelor necesare accesării mediului profesional de către tineri, crearea unui cadru de socializare și interacțiune optim și sigur, dezvoltarea abilităților, talentului și hobby-urilor, prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul tinerilor.

Grantul disponibil este de 200.000 de lei, defalcat pe fiecare domeniu astfel: cultură, religie şi învăţământ – 50.000 de lei, proiecte sociale – 50.000 de lei, activităţi sportive şi de tineret – 50.000 de lei și tineret – 50.000 de lei. Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 2.000 de lei şi 10.000 de lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului. Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect.

Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la Biroul Unic din cadrul Primăriei municipiului Roman. Solicitările se pot depune până pe data de 16 martie. Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 17 martie 2020 – 6 aprilie 2020. Administrația locală mai are un program de finanțare de proiecte, care se adresează oricărui cetățean din Roman – bugetarea participativă, pentru care a alocat în acest an suma de 200.000 de lei.

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei  Municipiul Roman, Serviciul Managementul Proiectelor, telefon: 0233/741978, e-mail: uip@primariaroman.ro şi de pe site-ul instituţiei www.primariaroman.ro.

 

 

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0