Prima paginăActualitate

Nou examen pentru viitorii detectivi particulari

Nou examen pentru viitorii detectivi particulari

Dimensiune text

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț informează că în data de 10 septembrie, ora 10.00, organizează la sediul unităţii, din strada Eroilor, nr.16, din Piatra Neamț, examen de atestare a calităţii de detectiv particular. Dosarele întocmite în vederea participării la examen vor fi depuse până la data de 26 august, la secretariatul Serviciului de Investigaţii Criminale.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European; posedă cel puţin studii medii și este absolvent al unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; este aptă din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț; a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor articolului 7 din Legea 329/2003, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Dosarul cu documentele necesare pentru a dobândi calitatea de detectiv particular trebuie să cuprindă: cerere de participare la examen; curriculum vitae; actul de stare civilă în original și copie; actul de studii în original și copie sau o adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării ordinii publice sau securității naționale; actul de absolvire al unui curs de specialitate, în original și copie; certificate medicale (fişa medicală tip pusă la dispoziție de IPJ Neamț) şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat; declarație autentificată din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la articolul 5, alineatul 1, litera e), din Legea 329/2003; dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, în sumă de 139,27 lei (se va achita în ziua examenului la casieria IPJ Neamț).

Tematica de concurs poate fi consultată la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț.

 

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0