HomeEconomie

Mediere pe piața muncii în Regiunea Nord-Est

Șomerii din mediul rural din regiunea Nord-Est pot beneficia de mediere pentru găsirea unui loc de muncă.

 

Şomerii din mediul rural au mari dificultăţi în găsirea unui loc de muncă în apropierea locuinţei, potrivit experienţei şi a calificării lor.

Pentru a le oferi sprijin în găsirea unui loc de muncă, în această perioadă se implementează în regiunea Nord – Est un program de mediere a muncii pe piața locală, prin punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă din mediul rural. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă în comunități rurale”, contract POSDRU 110/5.2/G/89660, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în OAMENI!”.

În această etapă a programului, peste 350 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistență) vor beneficia de mediere.  ”Ne bazăm pe sprijinul și recepetivitatea comunității de afaceri locale, indiferent de industria în care activează. Persoanele mediate sunt în cele mai multe cazuri femei, cu vârste și calificări diferite, astfel încât  pot răspunde unei game variate de ofertă de muncă” spune Loredana Palimaru, consilier ocupaţional în cadrul proiectului.

Programul de mediere se  desfăşoară în judeţele Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani, Neamț şi Bacău. În judeţul Neamt, în momentul de faţă, sunt acordate servicii de mediere cu preponderenţă celor 302 persoane certificate în cadrul programelor de formare profesională de  către experţii proiectului, precum şi altor persoane care se încadrează grupului ţintă şi sunt interesate. Persoanele care sunt interesate să obţină această mediere şi companiile care au oferte de muncă în zonă pot apela la tehnicianul zonal 2- Năstase Onu Iuliana, telefon 0737 470 459, şi la responsabilul pentru implementare 2- Iancu Elena, telefon 0744 618 157.

În fazele premergătoare, membrii grupului țintă au participat la seminarii de informare privind tendințele și posibilităţile ocupaționale existente pe piața muncii locale și au beneficiat de consiliere personală și profesională. Seminariile au avut o componentă de dezvoltarea personală prin însușirea de tehnici și metode de stimulare a încrederii în sine și a depășirii diferitelor impedimente cauzate de lipsa unui loc de muncă.  În plus, participanții și-au însușit tehnici şi metode de menținere a locului de muncă dorit și de depășire a diferitelor probleme ce pot apărea. Printre altele, ei au învățat metode și tehnici de căutare și găsire a unui loc de muncă, modul de redactare a unui CV și a scrisorii de intenție, prezentarea la un interviu de angajare. Activitatea continuă sub forma întâlnirilor individuale, participanții beneficiind de consultanță pentru realizarea traseului personal și profesional.

Comentarii

WORDPRESS: 0