Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, beneficiar  al unui Proiect Erasmus de mobilitate VET „Pași spre viitor cu Erasmus+”

HomeSocial

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, beneficiar al unui Proiect Erasmus de mobilitate VET „Pași spre viitor cu Erasmus+”

Implementarea unui proiect de mobilitate Erasmus de tip VET oferă beneficiarilor o alternativă unică de instruire practică la standarde europene în companii europene, de creștere a calității formării profesionale inițiale, șanse sporite în carieră și de integrare socio-profesională în diferite medii.

În cazul nostru, proiectul este șansa beneficiarilor elevi de a călători și a lucra într-un mediu real, internațional, competițional, de a dobândi competențe cheie și profesionale la standarde europene.

Proiectul conectează liceul cu piața muncii din Cipru și Portugalia și crește capacitatea liceului de cooperare inter-instituțională la nivel European.

I. Descrierea proiectului

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman este beneficiarul unui proiect Erasmus în cadrul Programului UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

Implementarea proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA122-VET-000071087, intitulat „Pași spre viitor cu Erasmus+”, a demarat la 1 octombrie 2022 și are o durată de 13 luni. În proiect sunt prevăzute două mobilități de tip VET, în două fluxuri a câte 15 elevi fiecare.

Scopul proiectului este „Creșterea calității formării profesionale inițiale și a cooperării inter-instituționale a liceului prin realizarea de stagii de pregătire practică la standarde europene, în cadrul unor firme europene, în vederea sporirii șanselor elevilor în carieră și inserție pe piața muncii”.

Obiectivele specifice:
O1. Creșterea nivelului
de competențe profesionale și abilități practice pentru 30 elevi, din domeniile electric și electronică prin participarea la stagii de practică în Cipru/Portugalia.
O2. Îmbunătățirea abilităților multilingvistice, digitale, de lucru în echipă, antreprenoriale, o mai bună înțelegere a culturii și valorilor europene pentru 30 de elevi prin mobilități transnaționale.
O3. Creșterea capacității de cooperare internațională a liceului în domeniul formării profesionale, prin parteneriat cu instituții de pe piața muncii din Cipru și Portugalia, timp de un an.
O4. Creșterea dimensiunii europene a liceului și o mai bună promovare pe plan local, regional și internațional.

Principalele activități de implementare ale proiectului sunt: selecția, pregătirea participanților, desfășurarea mobilităților, follow-up și diseminare.

Echipa de gestiune a proiectului la nivelul liceului este compusă din:
– director, prof. Lezeu Alexandru – reprezentant legal și responsabil cu monitorizarea;
– prof. Vlăduț Lăcrămioara – responsabil cu selecția, pregătirea și diseminarea;
– prof. Buhai Ilenuța, coordonator proiect;
– econ. Samson Carmen-Vaniușa – responsabil financiar.

II. Descrierea etapelor de implementare

Implementarea a început pe 1 octombrie 2022 printr-o campanie de informare în rândul elevilor și părinților acestora; echipa de gestiune a prezentat proiectul la consiliile profesorale, în cadrul cercurilor pedagogice și a lectoratelor cu părinții, la Consiliul Elevilor, pe site-ul liceului; a fost creat site-ul proiectului, cu adresa www.psverasmus.vasilesav.ro.

Selecția participanților a presupus mai multe probe:
– proba dosarului de selecție – cu documente relevante care să ateste motivația elevilor;
– proba de specialitate (scrisă și practică);
– proba la limba engleză (scrisă și orală).

Procesul de selecție a respectat principiile transparenței și ale egalității de șanse, metodologia a fost stabilită și prezentată candidaților într-un anunț consistent care a conținut toate informațiile necesare.

Imagini din timpul probelor practice de selecție

 

După selecția participanților, a urmat perioada de pregătire a acestora: elevii din cele două fluxuri au desfășurat câte 15 ore de pregătire generală, câte 10 ore de pregătire culturală, 20 de ore la limba engleză – față în față și 30 de ore online, de limba engleză, pe platforma OLS pusă la dispoziție de Uniunea Europeană.

Orele de pregătire au fost susținute de profesori ai liceului nostru, în baza unui orar, a unei programe și a unui planificări.

III. Mobilitatea fluxului 1

Prima mobilitate, cea a fluxului 1, a avut loc în perioada 03.04 – 21.04.2023. Elevii de clasa a X-a de la specializarea „Electronică și automatizări” au desfășurat mobilitatea în Phapos, Cipru și au realizat stagiul de practică de 90 de ore la organizația gazdă P. Kousios Electrical Ltd.

Participanții au acumulat o experiență bogată din toate punctele de vedere: social, de dezvoltare personală și, evident, din punct de vedere profesional!

Stagiul de practică s-a desfășurat conform Acordului de Învățare pentru CDL „Circuite electronice aplicate” , structurat pe trei activități mari: „Caracteristici speciale ale locului de muncă” , „Circuite electronice, caracteristici” și „Proiectare si realizare de Circuite electronice”.

Elevii selectați pentru fluxul 1

 

Organizația parteneră din străinătate care s-a ocupat de organizarea mobilității este RIVENSCO CONSULTING Ltd Cyprus; aceasta s-a ocupat de cazare, masă, transport, organizarea de excursii și vizite culturale, de organizarea cursului de limbă greacă.

Elevii au fost foarte încântați de toate experiențele trăite: orele de practică au decurs într-o ambianță plăcută, iar metodele folosite de tutorele de practică i-au captivat.

Imagini de la orele de practică

 

Elevii au demontat și montat la loc diverse aparate

În sala de conferințe a Hotelului Kissos, Paphos

 

La țărmul Mediteranei, în Paphos

 

Elevii au avut ocazia să viziteze site-ul arheologic din Paphos, un veritabil muzeu în aer liber, „Mormintele Regilor” , „Templul lui Apollo”, „Fortul” din portul orașului Paphos; au admirat frumusețea Mediteranei de pe „Stâncile Afroditei” și de pe Pontonul din Limassol. Au vizitat orașul Limassol, Nicosia – capitala Ciprului; în Nicosia au luat la pas străduțele înguste și întortocheate ale orașului vechi, au trecut apoi Fâșia Verde în partea turcă a Ciprului și au gustat din dulciurile din Bazarul de acolo.

Nicosia – zona turcă

 

Lângă „Stâncile Afroditei”, la câțiva kilometri de Limassol

IV. Mobilitatea fluxului 2

Elevii selectați pentru mobilitatea fluxului 2 au fost în Barcelos, Portugalia, în perioada 14 mai 2023 – 4 iunie 2023. Pentru această mobilitate liceul a cooperat cu două organizații:
– Ferreirolux, la Comercio e Industria de Material Electrico, Lda, Portugal – unde elevii au desfășurat stagiul de practică;
– Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade, Portugal- care s-a ocupat de organizarea mobilității (cazare, masa, program cultural, ore de limba portugheză).

Acordul de formare semnat între liceu și organizația gazdă a cuprins următoarele activități: normele de sănătate și securitate în muncă, organizarea și cunoașterea locului de muncă, lucrul cu aparatele de măsură, selectarea aparatelor de măsură, îndeplinirea sarcinilor de lucru, utilizarea aparatelor de măsură, aplicații practice, lucrul cu circuite electrice și montaje, realizarea de operații ce implică montajul și execuția racordurilor la aparatura electrică de joasă tensiune, conform fișelor tehnologice. De asemenea, elevii au observat și partea de reciclare și depozitare a deșeurilor electrice.

Cei 15 elevi au fost împărțiți în două grupe de lucru.

Etape de asamblare a aparaturii electrice la Ferreiro Lux, organizația gazdă

 

Mobilitatea fluxului 2 a cuprins următoarele vizite culturale: Valenca și Viana do Castelo, Braga și Guimaraes (prima capitală a Portugaliei și sit UNESCO), orașul Porto, al doilea ca mărime din Portugalia, orașul Barcelos . Astfel, elevii au avut ocazia să străbată la pas străduțele înguste din Guimarães și Porto, să admire arhitectura caselor ornate cu azulejo din orașelele vizitate, să coboare cele 1.000 de trepte ale Sanctuarului Bom Jesus do Monte din Braga și să admire Oceanul Atlantic de la înălțimea Sanctuarului Santa Luiza din Viana do Castelo. Croaziera pe râul Douro a fost cea mai frumoasă experiență pentru elevi, aceștia admirând mai îndeaproape cele șase poduri, îndeosebi Podul Dom Luis I (1886), opera lui Alexandre Gustave Eiffel.

Programul propus de Mobility Friends a cuprins și ore de limbă portugheză, elevii obținând certificat lingvistic cu nivelul A1. Campusul Mobility Friends, în care au fost cazați, a pus la dispoziția elevilor o serie întreagă de oportunități recreative , dintre care enumerăm: terenul de fotbal, piscina, mesele de biliard, aparate de gimnastică etc.

Imagini din campus

 

În urma participării la mobilitate, elevii au primit certificatul Europass Mobility, eliberat de organizația gazdă, certificat care le va folosi într-o carieră viitoare, precum și certificatul de recunoaștere a experienței și competențelor obținute în mobilitate, eliberat de organizația intermediară.

Liceul Tehnologic „Vasile Sav”,
Comunicat de presă

 

Nota: Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0