HomeEducatie

ISJ Neamț scoate la concurs toate posturile de inspector şcolar

Concursul va fi organizat pentru 35 de posturi de inspectori şcolari, din care nouă cu normă întreagă. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) a scos la concurs posturile de inspector şcolar din cadrul tuturor inspectoratelor şcolare din ţară, inclusiv de la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ. În judeţul Neamţ, au fost scoase la bătaie 35 de posturi de inspector, din care doar nouă cu normă întreagă – limba română, matematică, educaţie fizică şi sport, discipline tehnice, învăţământ primar, învăţământ educaţie timpurie, management instituţional, managementul resurselor umane şi proiecte educaţionale.

Concursul se va desfăşura în perioada 20 mai – 5 iunie, iar depunerea dosarelor se va face la sediul ISJ Neamţ, în perioada 27 – 30 aprilie şi pe 4 mai, în intervalul orar 8.30 – 16.00.

La concurs, potrivit adresei MECŞ, poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii: este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master, este titular în învăţământul preuniversitar, cu contract pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul de doctor, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin şapte ani, calificativul „foarte bine” în ultimii cinci ani, nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă până la înscrierea la concurs, nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical, este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional.

Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cel puţin ai ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar. Candidaţii trebuie să cunoască, printre altele, actele normative specifice inspecţiei şcolare, să ştie şi să aplice legislaţia învăţământului preuniversitar, având de studiat pentru concurs o bibliografie foarte stufoasă.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar se organizează de către ISJ Neamţ. Evaluarea CV-urilor candidaţilor se face în plenul comisiei de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere. Alte două probe sunt interviul şi proba scrisă. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, a aptitudinilor şi competenţelor personale se realizează pe baza itemilor şi a punctajului din grila de evaluare. Proba scrisă reprezintă un test-grilă din management educaţional şi legislaţie, a cărui evaluare se face în plenul comisiei de concurs. Punctajul total maxim este de 50 puncte, iar punctajul minim de promovare a concursului este de 35 puncte, cu condiţia promovării fiecărei probe în parte. Şeful comisiei de concurs este inspectorul şcolar general.

Până la evaluarea viitorilor inspectori şcolari, patru cadre didactice – Elena Laiu, Ioan Milea, Elena-Cristina Sasu şi Lăcrămioara Secară – vor candida pentru cele două posturi de inspector şcolar general adjunct din cadrul ISJ Neamţ, examenul fiind programat pe 15 mai.

Comentarii

WORDPRESS: 0