IPJ Neamț a început selecţia candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliţie

HomeSocial

IPJ Neamț a început selecţia candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliţie

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț informează că a început activitatea de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

Până în data de 8 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere. Cererea tip de înscriere se completează de candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite exclusiv electronic la adresa de e-mail: resurseumane@nt.politiaromana.ro.

La Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, sunt disponibile următoarele locuri: 250 de locuri pentru specialitatea poliție; 70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră; 70 de locuri pentru specialitatea jandarmi; 40 de locuri pentru specialitatea poliție penitenciară. Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

La Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”, sunt disponibile următoarele locuri: la specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 115 de locuri forma de învățământ cu frecvență; 100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare; 50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, iar în situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv); să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat); să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă semne particulare evidente, tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizație cu caracter politic, odată declarați admis.

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursurile de admitere nu se acordă derogări.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, poate fi consultat anunţul publicat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în secţiunea Carieră/Admitere unități de învățământ.

Întregul proces de admitere va avea loc în perioada iunie – septembrie 2022.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0