HomeActualitate

Intruşi pe lista beneficiarilor de bani europeni la „Ion Ionescu de la Brad”

Cercetările Departamentului Antifraudă la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu” de la Brad au legătură cu participarea ilegală a unor persoane la stagiile de pregătire profesională din Franţa.

Controlul efectuat de Departamentul pentru Lupta Antifraudă al Guvernului României (DLAF) la Liceul Tehnologic Agricol „Ion Ionescu de la Brad” Horia a vizat modul de desfăşurare a proiectului LLP- IVT-Ldv-2010-RO-002 – „Dezvoltarea şi diversificarea competenţelor profesionale ale tinerilor, pentru dezvoltarea durabilă a economiei din zona rurală”, manager de proiect fiind inginerul Liviu Iulian Ciubotaru. În cadrul acestui control, echipa DLAF a solicitat managerului de proiect detalii despre modul de selecţie a persoanelor implicate în proiect şi toată documentaţia în original a proiectului, care se afla în posesia sa.

La discuţii, în prima zi au participat şi inginerul Doru Lozincă, în calitate de director al şcolii la momentul derulării proiectului, şi reprezentatul actual al şcolii, profesoara Gabriela Samson. Echipa DLAF a solicitat, de asemenea, compartimentului secretariat, documente precum cataloage, registre matricole, registrul actelor de studii ale absolvenţilor, caiete statistice, adrese înaintate Inspectoratului Școlar de către şcoală şi primite de şcoală între anii 2009-2011 sau alţi ani cu relevanţă pentru control şi copii ale acestora. Au fost întocmite situaţii cu formele de învăţământ, situaţii contabile şi procese verbale. Echipa DLAF a solicitat şi compartimentului contabilitate documente, care urmează să fie trimise la Bucureşti pentru a fi studiate. Au fost audiaţi şi elevi ai şcolii participanţi la proiect.

Inginerul Liviu Ciubotaru, coordonatorul proiectului, susţine că acest control este urmarea unei sesizări făcute de persoane din interiorul şcolii. „Nu am dat nici o declaraţie scrisă, am făcut doar o prezentare verbală a desfăşurării proiectului, de la momentul redactării acestuia până a fost închis. Reclamaţia viza faptul că noi nu am respectat procedura de selecţie a participanţilor la proiect. A fost, într-adevăr, o situaţie ivită la unul dintre stagiile de pregătire, la care nu au putut participa, din motive obiective, patru dintre persoanele aflate, iniţial, pe listă. Acestea au fost înlocuite cu alte patru persoane, dar, din cauza timpului foarte scurt – mai erau doar două zile până la plecare -, nu am mai putut respecta procedura de selecţie hotărâtă de agenţia care monitoriza desfăşurarea proiectului. Agenţia a fost informată de această modificare la revenirea din stagiul de pregătire şi, încă din 2012, şcoala a achitat către agenţie suma de 8.000 de euro, pentru participarea la stagiu a celor patru persoane care nu respectaseră procedura de selecţie, care a fost considerată ilegală. Am prezentat echipei de la Bucureşti toate documentele referitoare la activităţile desfăşurate în proiect, DVD-uri şi fotografii cu participarea elevilor la activităţile de pregătire, dar şi care au demonstrat participarea elevilor la activităţi care urmăreau îmbogăţirea orizontului lor cultural, pentru că acesta a fost cel de-al doilea scop al proiectului. Am depus la contabilitate toate biletele de intrare la muzee, la obiectivele turistice, documentele care demonstrau sumele cheltuite pentru masă”, a spus managerul de proiect Liviu Ciubotariu.

Acesta consideră că nu are nimic să-şi reproşeze faţă de modul în care s-a ocupat de implementarea proiectului. „Prin toate proiectele pe care le-am coordonat, am adus acestei şcoli venituri de 1,3 milioane de euro. Nu am fost plătit de nimeni ca să scriu aceste proiecte, am făcut-o voluntar, pentru că sunt legat de această şcoală încă din 1972, când am devenit aici elev în clasa a IX-a”, a spus inginerul Liviu Ciubotaru.

Reprezentanţii DLAF au răspus unei solicitări a Ziarului de Roman şi au explicat că „efectuează, în prezent, verificări cu privire la implementarea unui proiect finanţat prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, programul sectorial Leonardo da Vinci. Proiectul a fost implementat pe parcursul anilor 2010 – 2011. Conform prevederilor legale, Departamentul pentru Lupta Antifraudă va putea oferi mai multe informaţii numai după finalizarea investigaţiilor. La finalizarea verificărilor, DLAF va sesiza instituţiile competente, în vederea luării măsurilor legale ce se impun, după caz”.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii.

Comentarii

WORDPRESS: 0