Instalaţiile electrice defecte, cauza principală a incendiilor din primele nouă luni ale anului. Sfaturile pompierilor pentru sezonul rece

HomeActualitate

Instalaţiile electrice defecte, cauza principală a incendiilor din primele nouă luni ale anului. Sfaturile pompierilor pentru sezonul rece

În primele trei trimestre ale acestui an, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului (ISU) Neamţ s-au produs 10.477 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, informează ISU Neamț.

Astfel, în trimestrul I s-au înregistrat 3.302 evenimente (în medie 36,69 pe zi), în trimestrul II 2023 – 3.422 (în medie 37,60 pe zi), în trimestrul III 2023 – 3.753 în medie 40,79 pe zi). Din totalul misiunilor desfăşurate de ISU Neamț în acest an, 307 au fost pentru stingerea incendiilor produse la locuinţe şi gospodăriile populaţiei, 82 fiind în mediul urban (26,7%) şi 225 în mediul rural (73,3%).

Cauzele izbucnirii acestora au fost: instalaţii electrice defecte sau folosite necorespunzător – 90, coşul/burlanul de fum defect sau necurăţat – 55, mijloace de încălzire nesupravegheate, improvizate sau defecte – 27, foc deschis în spații deschise – 25, fumatul – 21, jarul sau scânteile căzute din sistemele de încălzire – 20, focul deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri, brichete) – 18, acţiune intenţionată – 18, aparate electrice sub tensiune nesupravegheate – 8, sisteme de încălzire defecte – 4, jocul copiilor cu focul – 3, alte situații – 18.

Din nefericire, incendiile nu au produs doar pagube materiale ci şi victime: o persoană a decedat, alte 15 persoane au fost rănite, iar 21 de persoane au fost salvate.

„Sezonul rece impune asigurarea unor măsuri suplimentare în vederea diminuării riscului de producere a incendiilor. Improvizațiile în cazul folosirii defectuoase a mijloacelor de încălzire, necurățarea coșurilor de fum, suprasolicitarea instalațiilor electrice sau exploatarea necorespunzătoare a buteliilor duc de cele mai multe ori la urmări foarte grave”, arată reprezentanții ISU Neamț

În acest sens, pompierii nemţeni doresc să reamintească cetăţenilor principalele măsuri de prevenire a incendiilor la locuinţe și gospodăriile populaţiei.

Sfaturi privind utilizarea instalației electrice

Nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii. Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori. Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum ar fi: fierul de călcat, reşoul, radiatorul şi altele asemenea.

Nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii. Nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

Sfaturi privind utilizarea coșurilor de fum

Coşurile de fum trebuie curăţate periodic (în mod obligatoriu la începutul sezonului rece), verificate și reparate (dacă este cazul) de persoane specializate.

În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile.

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm, iar în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile.

Coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor.

Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.

Sfaturi privind utilizarea sobelor

Înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare. Nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor.

În încăperile în care sunt amplasate sobele, se recomandă depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore. Depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m în cazul sobelor cu acumulare de căldură.

Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor. În faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m. În timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise.

Este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile. Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor. Se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal).

Cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar. Se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

Sfaturi privind utilizarea buteliilor

Nu aşezaţi sau păstraţi butelii de gaze în apropierea oricăror surse de căldură. Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. Nu folosiţi flacără pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului / conductei de gaz; verificarea făcându-se numai cu emulsie de apă cu săpun.

Nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate. Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate.

Alte sfaturi salvatoare

Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de pe aparatul de gătit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neaşteptate. După ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că aţi oprit din funcţionare cuptorul şi aragazul.

Nu păstraţi surse de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc) în locuri în care au acces copiii. Este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. Este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile în podurile clădirilor.

Este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Nu folosiţi chibrituri, lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea. Pentru asigurarea unei prime intervenţii în caz de incendiu, se recomandă amplasarea în locuinţă a unui stingător.

În cazul în care observați un eveniment ce poate pune în pericol viața ori bunurile materiale ale oamenilor, solicitați sprijinul forțelor de intervenție în cel mai scurt timp, la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

 

Comentarii

WORDPRESS: 0