Înscrieri pentru beneficiarii Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

HomeSanatate

Înscrieri pentru beneficiarii Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Primăria municipiului Roman informează că pot fi făcute înscrieri pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială. Inspectorii Direcției de Asistență Socială au început deja preluarea și evaluarea dosarelor potențialilor beneficiari.

Pentru a beneficia de aceste servicii sunt necesare următoarele acte: cerere de acordare servicii sociale; copie documente de identitate; copie cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii de servicii sociale; adeverinţă de la medicul de familie și/sau alte acte medicale din care să reiasă dacă suferă sau nu de diferite afecţiuni, certificat de încadrare în grad de handicap – recomandarea îngrijirii la domiciliu; declaraţie pe propria răspundere a celor fără venituri; actul de proprietate al locuinței sau actul în baza căruia persoana vârstnică locuiește la adresa respectivă, în copie, pentru a dovedi dacă persoana vârstnică nu a încheiat contract de întreținere, vânzare-cumpărare cu uzufruct viager; adeverință ANAF și certificat fiscal; hotărâre judecătorească de numire tutore sau curator (unde este cazul); consimțământul rudelor de gradul I în cazul persoanelor vârstnice fără discernământ.

În cazul persoanelor singure, fără aparținători, și a căror stare de sănătate nu permite obținerea consimțământului pentru acordarea serviciilor sociale, decizia de acordare servicii

sociale la domiciliu se ia de către furnizorul de servicii sociale pe baza anchetei sociale și a recomandărilor făcute de medicul de familie sau prin consultarea medicului specialist.

Serviciile ce vor fi oferite beneficiarilor sunt: monitorizarea funcţiilor vitale; ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice (igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare); ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice (prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare şi gestionarea bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber); efectuarea tratamentelor conform indicaţiilor medicale; educaţie pentru sănătatea beneficiarului şi a familiei acestuia; supravegherea beneficiarului care participă la gimnastică recuperatorie la clinică sau la domiciliu.

Serviciile sunt destinate persoane vârstnice singure peste 65 ani, persoane vârstnice care locuiesc singure şi care nu au autonomie personală sau persoane lipsite de suport şi care necesită ajutor pentru efectuarea activităților de viață zilnice, pentru a asigura îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu nevoi sociale prin prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Costul serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 30 de lei/oră (costul integral). Valoarea de plată pentru serviciul acordat va fi calculată în funcție de venitul beneficiarului și poate varia între zero și 30 lei/oră. Echipa multidisciplinară care va oferi astfel de servicii va fi formată din asistent social, asistent medical, îngrijitor la domiciliu și psiholog.

Mai multe detalii pot fi obținute de la Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, de la Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ,,Casa Bunicilor”, de pe strada Ogoarelor nr.12, Roman, telefon 0786.771.737.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0