Îngropați în dosare

Judecătorii de la Judecătoria Roman au un volum de muncă peste media magistraților din țară. În 2011, peste 16.000 de dosare au fost înregistrate la instanță. Unui  judecător îi revin 794 de procese. 97 de hotărîri au fost desființate de instanțele superioare.

 

 

Judecătorii de la Judecătoria  Roman pot fi considerați harnici, deși ar trebui să se țină cont că, practic, ei sînt îngropați în dosare. Anul trecut, încărcătura pe judecător a fost de794 de cauze, din care 708 de dosare în materie civilă și 86 de dosare în materie penală, compusă atît din dosarele repartizate în cursul anului 2011, cît și din dosarele aflate în stoc din anul precedent, adică cu 10,8% mai multe dosare decît în anul 2010.

Întreaga activitate de judecată a instanței s-a concretizat în 372 de ședințe de judecată, în care au fost rulate 16.606 de dosare. În anul 2011, pe rolul Judecătoriei Roman au fost înregistrate 6.496 de dosare, din care 5.810 în materie civilă (incluzînd aici și cauzele comerciale – 436, litigiile de muncă – 5, cauze de fond funciar – 109 și cele de dreptul familiei – 733), iar 686 în materie penală. Adăugîndu-se la acestea cauzele aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2011, respectiv 1.049 de cauze – din care 924 cauze civile și 125 cauze penale -, rezultă un total de 7.545 de cauze repartizate spre soluționare în anul 2011, din care 6.734 de cauze civile și 811 de cauze penale. Numărul de dosare înregistrate în anul 2011 este cu 136 mai mic decît numărul de dosare înregistrate  în anul 2010, scăderea fiind înregistrată la cauzele civile, în timp ce în materie penală numărul de dosare nou intrate a crescut.

 

 

În medie, fiecare judecător a soluționat, în anul 2011, cîte 698 de dosare, din care 75 în materie penală și 623 în materie civilă. Numărul de dosare soluționate este mai mare cu 11% decît cel înregistrat în cursul anului 2010.

Principala vulnerabilitate constatată rezultă din dificultățile de gestionare a resurselor umane și de alocare a acestora în acord cu exigențele unei organizări superioare a activității. Pentru remedierea disfuncțiilor sesizate în activitatea generală a instanței, au fost identificate soluții constînd în specializarea de durată a judecătorilor pe materii, sporirea numărului judecătorilor pînă la ocuparea completă a schemei, reanalizarea schemei de personal și corelarea acesteia cu criterii ce țin de durata medie de soluționare a cauzei și gestionarea corespunzătoare a proiectului de stabilire a volumului de activitate a judecătorilor„, a afirmat judecător Mirela Apetrei, președinte al Judecătoriei Roman.

În materie civilă au fost soluționate 5.921 de dosare, iar în materie penală s-au soluționat 715 de cauze, formulîndu-se apel sau recurs în 219 de dosare. Au fost admise 39 de apeluri și recursuri promovate împotriva sentințelor pronunțate în anul 2011. În materie civilă, din 528 apeluri și recursuri promovate împotriva sentințelor pronunțate în anul 2011  au fost admise 58, cu consecința modificării, desființării sau casării hotărîrii primei instanțe.

„În esență, în materie civilă, principala cauză de desființare, în căile de atac, a hotărîrilor pronunțate de Judecătoria Roman a reprezentat-o greșita interpretare a legii sau apreciere a probelor de către prima instanță. De asemenea, s-au reținut de instanțele de control judiciar drept motive de casare soluționarea greșită a cauzei pe excepție, fără a se intra în examinarea fondului pricinii, lipsa de rol activ în ceea ce privește administrarea dovezilor, aplicarea greșită a unor instituții de drept sau prevederi legale în care există practică neunitară, încălcarea drepturilor procesuale„, a afirmat președintele Judecătoriei Roman.

În materie penală, principala cauză de modificare a hotărîrilor pronunțate de Judecătoria Roman a fost reprezentată de aprecierea eronată a probelor și a dispozițiilor legale aplicabile sau de încălcarea drepturilor și garanțiilor procesuale, dar s-a dispus reformarea hotărîrilor și pe chestiuni de individualizare judiciară sau execuțională a pedepsei.


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!