Începe depunerea cererilor pentru tichetele sociale acordate de Primărie

HomeSocial

Începe depunerea cererilor pentru tichetele sociale acordate de Primărie

Primăria municipiului Roman acordă tichete sociale romașcanilor cu posibilități materiale reduse, în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Tichetele se acordă familiilor din care cel puţin un membru este pensionar sau persoană cu handicap, ori sunt persoane aflate în situaţie de risc social, care din motive de sănătate şi condiţii socio-economice precare, nu pot să-şi asigure un nivel minim de trai.

Distribuirea tichetelor sociale este un sprijin material constând în acordarea de două ori pe an de tichete sociale în valoare de 70 de lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente. Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel putin un membru este pensionar sau persoană cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure încadrate în grad de handicap care au domiciliul în municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depășesc 1.345 de lei pe lună pe membru de familie.

Acte necesare

Actele necesare în baza cărora se acordă tichetele sociale sunt următoarele: cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea sprijinului financiar constând în tichete sociale; copie buletin identitate sau carte identitate; copie după certificatul de căsătorie, după caz; copie hotărâre de divorț, după caz; copie după certificatul de naștere pentru minori, după caz; copie certificat deces soţ/soţie, după caz; copie cupon pensie sau indemnizaţie de handicap din luna anterioară depunerii cererii; adeverință de salariat cu venitul net din luna anterioară depunerii cererii pentru membrii de familie majori, unde este cazul; adeverință de venit eliberata de Administrația Finanțelor Publice pentru membrii majori din familie care nu realizează venituri; copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap, după caz.

Veniturile familiei sau persoanei singure

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure care solicită acordarea de tichete sociale, se iau în calcul, exclusiv, doar următoarele categorii de venituri: pensii – pensii de stat, pensii agricultori, pensii militare; indemnizații pentru persoanele cu handicap; indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului; salariul de bază de contract de muncă/raport de serviciu; indemnizație de șomaj.

Graficul acordării tichetelor sociale

Tichetele sociale acordă de două ori pe an în 2021, după următorul grafic: 5 aprilie 2021 – 29 aprilie 2021; 22 noiembrie 2021 – 17 decembrie 2021. Tichetele sociale acordate în a doua tranșă se pot ridica până la sfârșitul anului calendaristic.

Solicitarea tichetelor sociale se va face în perioada 18 octombrie – 12 noiembrie, pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest beneficiu social pentru a doua tranșă, care se acordă după graficul stabilit în preajma sărbătorilor de Crăciun.

Primirea cererilor și distribuirea tichetelor sociale se va efectua la sediul Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, situat în strada Sucedava, bloc 3, parter.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0