HomeEducatie

Începe admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău!

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 54 de ani de experienţă în învăţământul superior, fiind acreditată atât pe plan naţional de către Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European University Association, prin Institutional Evaluation Programme. Oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii cumulează 35 de programe de studii universitare de licenţă şi 24 de master. Admiterea variază ca metodologie de la o facultate la alta, dar se păstrează concursul de dosare la toate facultăţile în funcţie de mediile de bacalaureat şi de proba de specialitate de la acest domeniu. La Inginerie, Ştiinţe şi Ştiinţe Economice vor fi concursuri de dosare, la Litere – probe de competenţe, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii – probe de aptitudini. Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Universitatea dispune de două campusuri universitare, Bibliotecă, 900 de locuri de cazare în cămine, Restaurantul Universităţii, Bază sportivă, Radio studenţesc UNSR Bacău. Universitatea are încheiate 104 acorduri inter-instituţionale ERASMUS cu 76 de universităţi, din 19 ţări: Bulgaria, Belgia, Germania, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, Croaţia, Italia, Republica Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Turcia. Studenţii se implică activ în Liga Studenţească în activităţi extracurriculare, culturale şi sportive şi pot beneficia de burse de merit, de studii, sociale şi din venituri proprii.

Pentru studiile universitare de licenţă, oferta educaţională cumulează 724 de locuri bugetate şi 1740 de locuri cu taxă. De asemenea, studiile universitate de master oferă 370 de locuri bugetate şi 790 locuri cu taxă. Perioadele de înscriere pentru licenţă, precum şi taxele de înscriere ale celor cinci facultăţi pentru care puteţi opta sunt: Facultatea de Inginerie 13-31 iulie, taxa de înscriere este de 120 lei; Facultatea de Litere 13-25 iulie, 200 lei; Facultatea de Ştiinţe 13-31 iulie, 13-29 iulie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 13-25 iulie, 150 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 6-20 iulie, 6-18 iulie şi 6-28 iulie, 200 lei (Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie), 150 lei (Terapie ocupaţională).

Perioadele de înscriere şi taxele de admitere pentru master sunt: Facultatea de Inginerie 13-31 iulie, 120 lei; Facultatea de Litere 13-23 iulie, 200  lei; Facultatea de Ştiinţe 13-30 iulie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 13-24 iulie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 20-25 iulie, 200 lei.

Informaţii suplimentare poţi afla accesând www.ub.ro sau la telefon 0234/542 411.

Comentarii

WORDPRESS: 0