HomeSocialEducatie

Geografia se învaţă cu ajutorul limbii engleze

Profesoara Ana Maria Agape a participat la un curs de formare care are drept scop implementarea unor noi metode de predare pentru istorie şi geografie.

Profesoara Ana Maria Agape, de la Colegiul Tehnic „Miron Costin”, s-a numărat printre profesorii din mai multe ţări europene care au participat la cursul C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) – „Practical Methodology for Teachers who teach History or Geography or other Humanities or Arts Subjects or Vocational Subjects „Bilingually” in English at Secondary Level – 1 Week Course”, organizat de International Study Programme (ISP). Principalul lector al cursului a fost doctor Diana Hicks, autor de manuale şi expert în metodologia C.L.I.L. Principalul scop al cursului a fost familiarizarea cadrelor didactice cu această metodă de predare, precum şi exersarea competenţelor nou dobândite. Cursanţii au fost profesori din Italia, Franţa, România, Spania şi Polonia.

„C.L.I.L. este o metodă nouă, dezvoltată începând cu anul 1994 de David Marsh şi Anne Maljers, pentru a facilita elevilor asimilarea limbajului de specialitate folosind o limbă străină. Spre deosebire de cursurile bilingve, care se desfăşoară într-o limbă străină ţintă (de exemplu engleză sau franceză), C.L.I.L. presupune utilizarea limbii materne în procesul de predare în proporţie de până la 60 – 75% pentru a asigura înţelegerea corectă a termenilor utilizaţi. Pentru profesorii care utilizează C.L.I.L. în procesul de predare, această metodă permite accesul la o serie de informaţii care nu sunt disponibile în limba maternă. Totodată, această metodă pregăteşte elevii pentru dobândirea unor competenţe medii de comunicare într-o limbă străină. Uniunea Europeană încurajează utilizarea acestei metode în special în cazul disciplinelor umaniste, cum sunt geografia şi istoria. C.L.I.L. presupune o nouă abordare a lecţiei, elevul devenind principalul actor în actul didactic, lecţia în sine derulându-se după un tipar mai puţin obişnuit”, a spus profesoara Ana Maria Agape.

Cursul a putut fi accesat prin intermediul unei mobilităţi individuale de formare continuă Comenius, în etapa de mobilitate din 16 ianuarie. Următoarea etapă pentru depunerea dosarelor de mobilitate individuală de tip Comenius şi Grundvig în cadrul programului european Long Life learning este 17 septembrie. „Pe tot parcursul mobilităţii, precum şi înainte ne-am bucurat de sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), care a răspuns cu promptitudine solicitărilor noastre. Cursul s-a finalizat cu certificarea participanţilor prin înmânarea documentului Europass de mobilitate. Acest proiect de mobilitate a fost finanţat în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, cu sprijinul Comisiei Europene, din fonduri gestionate de ANPCDEFP”, a spus profesoara Ana Maria Agape.

Comentarii

WORDPRESS: 0