Finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD la AGRICOLA MUR PRODUCTION SRL”

HomeEconomie

Finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD la AGRICOLA MUR PRODUCTION SRL”

Finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD la AGRICOLA MUR PRODUCTION SRL”
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Numele, date de identificare și sediul beneficiarului: AGRICOLA MUR PRODUCTION SRL, cu sediul în Neamț, localitatea Bozienii de Sus, strada Principală, nr. 54, înregistrată sub nr. J27/92/2015 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO34103418

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de: Acordarea de sprijin financiar fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru, AGRICOLA MUR PRODUCTION SRL beneficiar din domeniul agroalimentar prevăzut de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:
• menținerea sau suplimentarea numărului de salariaţi faţă de data depunerii cererii de finanţare), pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat, cu excepţia situaţiei în care utilizează lucrători sezonieri sau/şi zilieri.

Valoarea totala a proiectului (RON): 451.253,1; Valoare grant nerambursabil (RON): 392.394 LEI
Valoare cofinanțare (RON): 58.859.1
Data începerii şi finalizării proiectului (perioada de implementare): 04/11/2022-04/05/2023
Contract de finanțare: Nr. M2-AGRI-1643 din 26-05-2022
Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Obiectiv Specific OS 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru

SC AGRICOLA MUR PRODUCTION SRL,
Adresa de implementare: Neamț, localitatea Bozienii de Sus, strada Principală, nr.54
Administrator, Murăriță Ioan
Date contact: 0740542988

Data: 18.01.2023

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0