Prima paginăSocialEducatie

„Desant” ISJ în trei şcoli din zona Romanului

Dimensiune text

Școlile de la Ion Creangă, Bozieni şi Doljeşti fac, în această săptămână, obiectul unor inspecţii generale.  Activitatea din trei școli din zona Romanului este analizată în această săptămână până în cele mai mici amănunte.

 

Este vorba de școlile din comunele Doljești, Bozieni și Ion Creangă, care fac obiectul unor inspecții generale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Din echipele care sunt prezente în fiecare școală fac parte atât inspectori școlari, cât și profesori cu experiență la catedră, membri ai corpului de metodiști, care vor asista la ore. Inspecția școlară generală sau „brigada”, cum numesc oamenii școlii aceste activități, reprezintă cea mai completă evaluare a tot ce se întâmplă într-o unitate școlară.

Sunt verificate, cu acest prilej, toate aspectele activităților din școală: managementul școlar și al asigurării calității, dezvoltarea instituțională, eficienţa atragerii și folosirii resurselor, atât a celor umane, cât și a celor financiare, modul de aplicare a curriculumului național, activitatea personalului didactic, nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la standardele educaționale naționale, modul în care unitatea de învățământ sprijină dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în învățare, respectarea pricipiilor educației incluzive și asigurarea egalății de șanse, relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală și atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ. Vor fi verificate toate documentele și, de asemenea, fiecare profesor și învățător din școală va fi asistat la ore. Inspecția generală a fost precedată de o inspecție preliminară, în care dascălilor li s-a prezentat lista cu documentele ce vor fi cerute, pentru a avea timp să le pună în ordine. Fiecărei unități școlare îi vine rândul la o astfel de radiografie, în medie, o dată la 10 ani sau în situațiile în care la inspectoratul școlar ajung reclamații grave față de ceea ce se întămplă în școală. „În niciuna din cele trei școli vizate nu au fost reclamații care să impună declanșarea unor inspecții generale. Sunt inspecții generale programate conform calendarului”, a spus inspectorul școlar general Viorel Stan.

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0