De luni se primesc din nou cererile pentru tichetele sociale de la Primărie

HomeSocial

De luni se primesc din nou cererile pentru tichetele sociale de la Primărie

 

Primăria Roman a informat că, începând de luni, 19 octombrie, la Direcția de Asistență Socială se pot depune documentele în vederea primirii tichetelor sociale.

Tichetele sociale se acordă, în baza hotărârii Consiliului Local, familiilor din care cel puțin un membru este pensionar sau persoană cu handicap, sunt persoane aflate în situație de risc social, care din motive de sănătate și condiții socio-economice precare, nu pot să-și asigure un nivel minim de trai.

Distribuirea tichetelor sociale este un sprijin material constând în acordarea de două ori pe an de tichete sociale în valoare de 70 de lei, în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente. Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar sau persoana cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure încadrate în grad de handicap care: au domiciliul în municipiul Roman și realizează venituri nete ce nu depășesc 1.200 lei/lună/membru de familie.

Actele necesare în baza cărora se acordă tichetele sociale:

– cerere tip și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea sprijinului financiar constând în tichete sociale;
– copie buletin identitate sau carte identitate;
– copie după certificatul de căsătorie, după caz;
– copie hotărâre de divorț, după caz;
– copie după certificatul de naștere pentru minori, după caz;
– copie certificat deces soț/soție, după caz;
– copie cupon pensie sau indemnizație de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverință de salariat cu venitul net din luna anterioară depunerii cererii pentru membrii de familie majori, unde este cazul;
– adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru membrii majori din familie care nu realizează venituri;
– copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap.

Veniturile familiei sau persoanei singure

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure care solicită acordarea de tichete sociale, se iau în calcul exclusiv, doar următoarele categorii de venituri:
– pensii – pensii de stat, pensii agricultori, pensii militare;
– indemnizații pentru persoanele cu handicap;
– indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului;
– salariul obținut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu;
– indemnizație de șomaj.

Solicitarea tichetelor sociale

Cererile pentru acordarea tichetelor sociale se vor depune la sediul Direcției de Asistentă Socială din Roman, strada Alexandru cel Bun nr. 3 (lângă Arhiepiscopie) în perioada 19 octombrie – 13 noiembrie, pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest beneficiu social pentru a doua tranșă, care se acorda după graficul stabilit prin hotărâre de consiliu, în preajma sărbătorilor de Crăciun.

Graficul acordării tichetelor sociale

Tichetele sociale se vor acorda în perioada 23 noiembrie –  10 decembrie 2020. Tichetele sociale nedistribuite se pot ridica până la sfârșitul anului calendaristic.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0