Curs de formare Erasmus+ „Innovative Mathematics and Science Teaching – STEAM”, pentru profesorii Colegiului Național „Roman-Vodă”

HomeSocial

Curs de formare Erasmus+ „Innovative Mathematics and Science Teaching – STEAM”, pentru profesorii Colegiului Național „Roman-Vodă”

În perioada 11 iulie 15 iulie 2022, în Malaga, Spania a avut loc cel de-al doilea curs de formare Innovative Mathematics and Science Teaching – STEAM” din cadrul acreditării Erasmus+ 2021-2027, furnizor de formare „Plus Project”.

Acest curs a fost destinat profesorilor de matematică și științe, iar din echipa de profesori ai Colegiului Național „Roman-Vodă”, au făcut parte: prof. Claudia Macovei – geografie, prof. Cătălin – Constantin Macovei – director adjunct, prof. Cristina Radu – fizică și prof. Marian Ursărescu – matematică.

Principalele obiective ale acestui proiect au fost: familiarizarea cu o abordare modernă, interdisciplinară a actului de predare – învățare la clasă, și anume prin metoda STEAM. Acest acronim STEM/STEAM, preluat din limba engleză, cuprinde următoarele semnificații: S = science/știință, T = technology/tehnologie, E = engineering/inginerie, A = art/artă, M = mathhematics/matematică. Promovează conceptul artistului-om de știință, punând în legătură arta, creativitatea, imaginația elevului cu latura sa tehnică, științifică, tehnologică. Valorifică în cadrul acelorași activități ambele laturi ale personalității elevului.

De asemenea, acest curs de formare a avut în vedere îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice care predau matematică și științe în vederea adaptării învățământului la cerințele secolului XXI și oferirea unei educaţii de calitate care să faciliteze o carieră şcolară de succes pentru toţi elevii.

La acest curs au participat profesori 12 profesori din: România (jud. Neamț și Olt), Turcia, Ungaria, Cehia și Polonia. Conținuturile abordate interactiv prin metoda STEAM au fost:
1. introducerea jocului în activitatea didactică de predare-învățare la clasă (game – based learning, GBL vs gamification);
2. robotica – metodă de predare STEAM (educational robotics in STEAM education);
3. proiecte educative inovatoare – experimente STEAM;

Beneficiile învățării prin această metodă sunt: încurajarea elevilor pentru a încerca lucruri noi, îmbunătățirea aptitudinilor de cooperare și lucru în echipă, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice; de asemenea, ajută elevii să se adapteze la situații noi, formează abilități de rezolvare a problemelor prin implicarea creativității.

A fost o experienţă inedită care ne-a solicitat, pe lângă abilităţile de comunicare, și pe cele creative, tehnice și de lucru în echipă.

Coordonatori Acreditare Erasmus+ 2021-2027
Director, prof. Roxana Ioana IORGA
Dir. adj., prof. Roxana PRISACARU
Prof. Paula DORNESCU

 

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0