Cum se pot obține tichetele sociale pentru copiii de grădiniță

HomeSocial

Cum se pot obține tichetele sociale pentru copiii de grădiniță

 

Șapte romașcani au depus la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Roman documentația pentru a obține stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 50 de lei, pentru copiii de grădiniță, pentru acest an școlar, conform Legii 248/2015. Anul trecut, numărul beneficiarilor acestui program a crescut substanțial față de anii anteriori: 420 în 2018, față de 35 în 2017 și 64 în 2016.

Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea ori frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie 2019 – iunie 2020.

Acte și condiții necesare

Conform prevederilor  HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, copiii din familiile defavorizate vor beneficia de un stimulent educaţional sub formă de tichete sociale în valoare de 50 de lei.

Cererile pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, însoțite de actele justificative privind componența familiei și a veniturilor nete lunare realizate, se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din Roman, strada Alexandru cel Bun nr. 3 (vizavi de Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”).

 

Cine primeşte tichetele – Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (283 lei).

 

Cum se acordă – Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale, la cererea unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei acestora.

Condiţia principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvenţa zilnică la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:
– absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
– învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

 

Valoarea tichetelor – Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional. În acest moment ISR este de 500 de lei, astfel încât valoarea lunară a tichetelor este de 50 de lei.

 

Utilizarea tichetelor – Aceste stimulente pot fi utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată astfel de cazuri, acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

Stimulentul educaţional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil, conform Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelaşi titlu. De asemenea, nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale bazate pe testarea veniturilor.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0