Cum a decurs ședința pentru majorarea alocației de hrană a pacienților Spitalului Roman

HomePolitica

Cum a decurs ședința pentru majorarea alocației de hrană a pacienților Spitalului Roman

După ce joi, 25 februarie, cei șase consilieri ai alianței PSD-PPU-SSL și cel de la Pro România au convocat o ședință de îndată a Consiliului Local, vineri, 26 februarie, s-au adunat în plen. Lor li s-au alăturat cei doi consilieri ai Partidului Împreună pentru Moldova.

Și atât. Consilierii USR și PNL nu au venit, nici primarul Leonard Achiriloaei nu a fost prezent, nici viceprimarul Radu Samson. A venit secretarul municipiului, care a explicat că pentru a se ține lucrările ședinței era nevoie de prezența a 11 aleși locali, iar în sală erau prezenți doar opt consilieri (cinci de la PSD, doi de la IPM și reprezentantul Pro România). Consilierul PSD George Bălan i-a cerut secretarului municipiului ca toți cei care au fost absenți să-și motiveze lipsa de la ședință și a punctat că „remarc lipsa primarului și a viceprimarului, practic lipsa de interes pentru pacienții din Spitalul Roman”.

Consilierii PSD și Pro România, acesta din urmă fiind și medic în cadrul CPU, au solicitat majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman de la valoarea de 10 lei/zi (reperul „Alți bolnavi) la valoarea de 15 lei/zi, începând cu data de 1 martie 2021.

Totuși, în raportul de specialitate întocmit de directorul economic al Primăriei municipiului Roman, proiectul întocmit de o parte dintre aleșii locali nu întrunea condițiile de legalitate: „Până la aprobarea bugetului local nu se pot aproba cheltuieli care nu se încadrează în limita de 1/12 din bugetul local al anului 2020. Cheltuielile cu suplimentarea alocației de hrană trebuie înscrise în bugetul local, neaprobat la această dată (…), iar în cursul anului 2020, potrivit execuției bugetare, nu au fost alocate în bugetul local sume la acest capitol, drept pentru care nu se poate aloca o cotă de 1/12 din bugetul anului 2020 la titlul de cheltuială care nu a fost cuprins în bugetul anului precedent. În anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 1792/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale se precizează că «Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună știință măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, la partea de cheltuieli, cu excepția angajamentelor multianuale efectuate în condițiile legii, precum și aprobarea unor angajamente legale fără  asigurarea că au fost rezervate și fondurile publice necesare plății acestora în exercițiul bugetar, cu excepția acțiunilor multianuale». Având în vedere dispozițiile legale în vigoare susmenționate, apreciem că acest demers nu întrunește condițiile de legalitate necesare”.

Chiar dacă raportul de specialitate al aparatului primarului a sugerat că proiectul nu este legal și comisiile ar urma să dea un vot tot negativ, ultimul cuvânt îl au consilierii locali. În același timp, orice hotărâre de CL trebuie să treacă ulterior și de avizul de legalitate ce este dat de Instituția Prefectului. Și, mai mult, poate fi atacată și în contencios.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 1
  • Cristian 3 ani ago

    Initiativa e buna dar, trebuie intreprinsa intr-un cadru legal.