Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman – Acreditare Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară

HomeSocial

Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman – Acreditare Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară

Începând cu anul școlar 2022-2023, Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman a obținut calitatea de organizație Acreditată Erasmus+ – Acțiunea cheie 1 – pentru domeniul Educație școlară. Proiectul se derulează în perioada 2022-2027, finanţarea fiind asigurată prin programul Erasmus+, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Coordonarea proiectului este asigurată de către profesor Nadia Cîrcu.

Acreditarea Erasmus+ este un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale al educației școlare și al educației adulților care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus+ confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de implementare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui amplu efort de a-și dezvolta și internaționaliza organizația.

În anul școlar 2022 – 2023, în cadrul proiectului Acreditare Erasmus+ în domeniul Educației școlare, la Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman s-au realizat activitățile prevăzute în formularul de aplicație, astfel: mobilități de învățare pe termen scurt pentru 14 elevi însoțiți de două cadre didactice, cursuri de formare profesională pentru zece cadre didactice, activități de tip job shadowing pentru două cadre didactice și sesiuni de formare realizate de către experți europeni în domeniul educației pentru 20 elevi și 15 profesori.

Activitățile desfășurate s-au înscris în tematica generală propusă pentru acest an școlar vizând reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea competențelor digitale și schimbările climatice.

Mobilitățile de învățare pentru elevi s-au derulat la liceul Bașaksehir Anadolu Lisensi din Istanbul, Turcia, în perioada 27 februarie – 4 martie 2023. Au participat 14 elevi de la clasele IX-XI, însoțiți de către directorul școlii, profesor Cristina Păun și profesor Gabriela Aioanei.

Activitățile desfășurate pe perioada mobilității au constituit experiențe de învățare pentru elevi, urmărind dezvoltarea capacității lor de a înțelege și utiliza noțiuni referitoare la mediu și schimbările climatice, pentru a conștientiza faptul că acestea reprezintă o problemă stringentă a omenirii, precum și a înțelege măsurile de combatere a acestora, legislația de mediu, precum și rolul instituțiilor, organizațiilor nonguvernamentale în protejarea mediului înconjurător. Programul mobilității a cuprins activități practice, experimentale de laborator și interactive pe calculator pe parcursul cărora elevii și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limba engleză și de a lucra în echipă.

În perioada 3-8 aprilie 2023, profesorii Gabriela Apostol, Andreea Casămândră, Cristian Gorun și Roxana Stoleriu au urmat cursul de formare „Preventing and Intervening in (Cyber)bullying” desfășurat în Valencia, Spania. Principalul obiectiv al activității de formare a fost creșterea și menținerea gradului de conștientizare a fenomenului de bullying și modul în care acesta influențează rata abandonului școlar.

Activitățile desfășurate în cadrul mobilității au vizat modalitățile de prevenire și de intervenție în cazurile de bullying, prezente atât în mediul școlar, cât și în mediul online, existența unor programe de prevenire a acestui fenomen, precum și a unor strategii de acțiune antibullying cu implicarea profesorilor, părinților și elevilor.

În cadrul Europass Academy, în perioada 1- 6 mai 2023, profesorii Cecilia Gorun și Cristi Airinei au participat la activitățile de formare din cadrul cursului „There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” în Florența, Italia, în cadrul cărora au explorat și aplicat diverse aplicații educaționale, cu scopul de a oferi elevilor cea mai bună experiență de învățare. Profesorii au fost instruiți să selecteze cele mai potrivite aplicații în funcție de nevoile specifice ale elevilor, devenind astfel experți în utilizarea rețelelor sociale, jocurilor și aplicațiilor. La finalizarea cursului, participanții au obținut o privire de ansamblu asupra numeroaselor posibilități educaționale pe care le oferă aceste aplicații și au înțeles importanța dimensiunii motivaționale pe care o aduc în clasă.

În perioada 15-20 mai 2023, profesorii Mirela Constantinescu, Loredana-Nicoleta Nica și Gheorghe Smerea au participat la cursul de formare „Climate change and global citizienship education”, în Valencia, Spania, curs ce a oferit o perspectivă globală asupra temelor cetățeniei globale, precum dezvoltarea sustenabilă, amprentele ecologice, justiția globală, sărăcia și a modului în care acestea influențează și sunt influențate de schimbările climatice.

Profesorii participanți au fost implicați în activități centrate pe cursant, de tipul discuțiilor de grup, dezbateri, studii de caz și TIC care sunt potrivite pentru a fi utilizate în sala de clasă, cu elevii de diferite niveluri de învățământ, ajutându-i pe aceștia să se dezvolte ca cetățeni globali.

Mobilitatea de tip Job Shadowing intitulată: „Innovative Methods in Language Teaching”, la care au participat profesorii Ana-Maria Alexandru și Elena Moisă a avut loc în Denizli, Turcia, în perioada 15-19 mai 2023, și a cuprins activități ce țin de procesul de predare-învățare a limbii engleze. Apropierea de elevi, abilitatea de a introduce limbajul actual în cadrul orelor (prin folosirea unor fișe de lucru ce conțineau melodii preferate de elevi), predarea la clasă de către doi profesori cu atribuții diferite, au oferit o perspectivă nouă și au contribuit la îmbunătățirea modului de folosire a resurselor corelat cu timpul alocat predării-învățării.

În perioada 24 iulie – 30 iulie 2023, profesorul Mihai Păun a participat la cursul intitulat „3D Printing and Robotics in Education”, găzduit de instituția Ololklirosi în Heraclion, Grecia. Acest curs a fost o adevărată incursiune în universul tehnologic al printării 3D și al roboticii, oferind oportunitatea de a descoperi secretele acestor tehnologii fascinante și de a explora adâncimea și amploarea aplicațiilor tehnologiei de printare 3D: conceperea modelelor digitale și transformarea lor în obiecte fizice tangibile, tehnici avansate și strategii creative pentru a aduce ideile la viață prin intermediul acestei tehnologii revoluționare. În cadrul activităților s-a lucrat cu roboți avansați și s-a prezentat modul în care aceștia pot fi integrați în procesul educațional, s-a explorat potențialul inovator al roboților în transformarea modului în care elevii învață și interacționează cu lumea tehnologică din jurul lor.

Sesiunile de formare cu experți educaționali s-au derulat în perioada 3-7 iulie 2023 la Colegiul Tehnic „Danubiana” și au fost susținute de către profesorii Saydal Uysal și Gulnur Aktekin Bayraktar din Turcia.

Activitatea de formare „Digital Democracy Training Workshops” a avut ca prioritate implementarea unor strategii didactice inovative, a unor metode activ-participative pentru eficientizarea actului didactic. Prin desfășurarea unor activități demonstrative, profesorii participanți la curs au învățat despre metoda schelelor (scaffolding) numită și metoda șantierului. Atunci când elevii trec la un subiect nou, profesorul folosește metode de predare variate care să motiveze învățarea elevilor. În cazul metodei schelelor, cei care muncesc pe șantierul clasei sunt elevii, iar profesorul este doar dirigintele de șantier. Construirea casei cunoștințelor este rezultatul muncii intense în clasă a tuturor elevilor. A fost dezbătută și strategia Practica deliberată (deliberate practice) care se referă la modul de învățare a elevului, esența metodei constând în identificarea pentru fiecare elev în parte a celor mai eficiente strategii de învățare, care funcționează în practică. Practica deliberată este învățare focalizată spre scop, care identifică și pune accentul doar pe acele practici de învățare care s-au dovedit eficiente pentru elevi.

În cadrul workshopului „Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare, colaborare și creare de conținut”, participanții și-au dezvoltat abilitățile pentru folosirea și selectarea celor mai adecvate metode și instrumente digitale în activitatea profesională în funcție de țintele și nevoile educaționale – Quizlet, Pixton, Coggle, Cod.org, coduri QR și jocuri digitale.

Prin participarea la mobilitățile de formare, profesorii au avut oportunitatea de a se familiariza cu noi metode activ participative utilizate în activitățile de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în dezvoltarea personală și profesională, reducând astfel absenteismul și abandonul școlar.

„Cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite de către profesorii participanți la aceste cursuri de formare vor permite integrarea temelor referitoare la schimbările climatice și educația pentru cetățenie globală în activitățile de la nivelul Colegiului Tehnic «Danubiana», conducând implicit la creșterea calității demersurilor didactice furnizate, precum și la dezvoltarea dimensiunii europene a activităților desfășurate”, a afirmat director Colegiului Tehnic „Danubiana”, profesor Cristina Păun.

 

 

Foto: Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0