Cetatea de la Gâdinți, cercetată cu ajutorul dronelor

HomeCultural

Cetatea de la Gâdinți, cercetată cu ajutorul dronelor

 

În perioada 10 – 27 martie, Complexul Muzeal Județean Neamț va derula, prin intermediul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra Neamț, cel mai amplu și mai complex proiect internațional de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural al județului Neamț. Cercetările vor include obiective între care și Cetatea Neamț sau situl cetății de la Gâdinți.

Situl arheologic al Cetăţii Noi a Romanului de la Gâdinţi

La acest demers vor participa 20 de specialiști din România, Germania și Polonia pentru investigarea a 13 situri arheologice preistorice și medievale reprezentative, cu artefacte de valoare științifică și culturală excepțională. Proiectul de cercetare este coordonat de dr. Constantin Preoteasa, cercetător în cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-Neamț. Colectivul de cercetare al instituției este format din dr. Ciprian-Dorin Nicola, dr. Vasile Diaconu dr. George–Dan Hânceanu, dr. Alexandru-Marian Gafincu și drd. Silviu-Constantin Ceaușu.

„Cu acest prilej vor fi efectuate noi cercetări arheologice interdisciplinare, moderne, neinvazive, respectiv fotografii aeriene realizate cu drona, modelări digitale ale terenului și prospecțiuni geomagnetice. Siturile preistorice conțin îndeosebi vestigii neo-eneolitice, aparținând civilizațiilor Starčevo-Criș (prima civilizație neolitică de pe actualul teritoriu al României), ceramicii liniare (civilizația preistorică europeană care a ocupat cel mai vast teritoriu, de la Marea Nordului până la Nistru) și civilizației Cucuteni (cea mai importantă manifestare culturală din întreaga preistorie europeană)”, afirmă dr. Constantin Preoteasa într-un comunicat al Complexul Muzeal Județean Neamț.

Între siturile ce vor fi cercetate se regăsesc Cetatea Neamț (cel mai vizitat obiectiv cultural din Moldova, aflat în patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț), Cetatea Gâdinți (cea mai importanță cetate de șes a lui Ștefan cel Mare, aflată în atenția autorităților locale în vederea valorificării potențialului său turistic), Giulești (sit aflat pe teritoriile actuale ale județelor Neamț și Suceava, care poate oferi date prețioase cu privire la începuturile Țării Moldovei) și celebrele situri cucuteniene de la Traian – Zănești („Dealul Viei” și „Dealul Fântânilor”).

„Cea mai mare parte a proiectului se va derula în cuprinsul Depresiunii Neamț (zonă cu un important potențial turistic, ca urmare a patrimoniului cultural deosebit deținut) și va include cercetarea siturilor de la Lunca și Țolici (cele mai vechi exploatări de sare din lume, utilizate neîntrerupt de peste 8.000 de ani). Investigațiile vor fi efectuate de instituția noastră în parteneriat cu prestigioase instituții muzeale și universitare din țară și străinătate, respectiv Muzeul Bucovinei din Suceava, prin intermediul Muzeului de Istorie (pentru situl de la Giulești); Universitatea din Rzeszów (Polonia), prin intermediul Institutului de Arheologie; Universitatea din Regensburg (Germania), prin intermediul Institutului de Istorie și Universitatea „Friedrich Alexander” din Erlangen-Nürnberg (Germania), prin intermediul Institutului de Pre- și Protoistorie”, mai precizează dr. Constantin Preoteasa.

Cercetările sunt autorizate de către Comisia Națională de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, iar fotografiile aeriene realizate cu drona beneficiază inclusiv de avizul Autorității Aeronautice Civile Române. Prin intermediul acestor investigații vor fi obținute date actuale precise cu privire la amplasamentul obiectivelor de patrimoniu, forma, limitele și dimensiunile acestora, intensitatea locuirilor specifice diferitelor epoci și civilizații, gradul de conservare al vestigiilor, anumite caracteristici ale mediului natural, impactul natural și antropic exercitat de-a lungul timpului asupra patrimoniului.

Rezultatele publice ale cercetărilor vor permite autorităților locale și centrale (Consiliului Județean Neamț, Prefecturii Neamț, Complexului Muzeal Județean Neamț, Direcției pentru Cultură a Județului Neamț, Poliției de Patrimoniu a Județului Neamț, Institutului Național al Patrimoniului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Primăriilor) să adopte măsurile optime de protejare, cercetare și valorificare a patrimoniului (inclusiv în scop turistic), în baza cadrului legislativ în vigoare și în funcție de resursele umane, materiale și financiare avute la dispoziție, atât în beneficiul specialiștilor în domeniu, cât și al publicului.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0