Ce condiții și acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire

HomeSocial

Ce condiții și acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire

 

Începând de miercuri, 9 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Roman se primes cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, energie electrică și gaze naturale (numai pentru persoanele care locuiesc la case). Persoanele care locuiesc la bloc vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței la asociațiile de proprietari de care aparțin. Pentru luna noiembrie, termenul limită de depunere a cererilor este de 15 noiembrie 2019.

Ajutorul de încălzire se acordă celor al căror venit net lunar nu depășește 750 de lei.

„Precizăm că se consideră contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, situaţia în care titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3) şi art. 19 alin. (1): «Art. 14 alin (3) La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Art. 19 alin. (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării»”, atrag atenția reprezentanții Primăriei Roman.

 

Lista cuprinzand actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
cu gaze naturale

  1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, formular tip;
  2. Copie act proprietate locuinţă sau:

– copie contract vanzare-cumparare pentru cel care a înstrăinat locuinţa cu clauza de habitatie;
– copie contract închiriere pentru cei care stau în chirie;
– imputernicire notariala de la proprietar pentru un membru major al familiei. Nu pot depune cerere membrii familiei sub 18 ani.
3. Acte doveditoare privind componenta familiei:
– copie acte de identitate soţ şi soţie;
– copii certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani;
– copie certificat de căsătorie;
– dacă un soţ este decedat se va prezenta copie certificat deces;
– dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta copie hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă;
– pentru persoanele necăsătorite declaraţie tip;
– în cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărîre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei;
– în cazul copiilor aflaţi în plasament, Hotărâre judecătorească de plasament sau a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
– Hotarare judecatoreasca a instantei de tutela privind delegarea temporara a autoritatii parintesti, in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate;
– în cazul studenţilor se va prezenta adeverinţă de student;
– adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc efectiv la adresa menţionată.
4. Veniturile se vor prezenta pentru toţi membrii majori:
– adeverinţă de salariat cu venitul net realizat în luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie handicap din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă A.J.P.I.S. pentru cei care se află în creşterea copilului;
– cupon ajutor social din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocaţie de plasament din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocaţie susţinere familie din luna luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă de la Administraţia Finantelor Publice cu veniturile realizate in anul 2019 pentru toţi membrii majori.
5. Declaratie notariala de venit (pentru membrii majori ai familiei care nu realizeaza venituri).
6. Certificat fiscal privind taxele si impozitele locale de la camera 11 din Primărie pentru toţi membrii majori – copie certificat înmatriculate autoturism, dupa caz.
7. Adeverinţă privind detinerea de terenuri agricole si animale pentru toţi membrii majori, de la Biroul Unic din Primarie.
8. Declaratie privind detinerea de terenuri, animale si pasari detinute in alte localitati (declaratie tip).
9. Declaratie privind detinerea de depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (declaratie tip).
10. Factura de gaze naturale (copie).
ALTE CONDIŢII:
1. În cererea şi declaraţia pe propria răspundere nu vor fi trecute persoanele care nu au mutaţie sau domiciliul stabil în locuinţa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire.
2. Persoanele care vor depune cerere pentru incalzire vor fi verificate prin anchete sociale, conform legii. Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
3. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

Lista cuprinzând actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică

  1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, formular tip;
  2. Copie act proprietate locuinţă sau:

– copie contract vanzare-cumparare pentru cel care a înstrăinat locuinţa cu clauza de habitatie;
– copie contract închiriere pentru cei care stau în chirie;
– imputernicire notariala de la proprietar pentru un membru major al familiei. Nu pot depune cerere membrii familiei sub 18 ani.
3. Acte doveditoare privind componenta familiei:
– copie acte de identitate soţ şi soţie;
– copii certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani;
– copie certificat de căsătorie;
– dacă un soţ este decedat se va prezenta copie certificat deces;
– dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta copie hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă;
– pentru persoanele necăsătorite declaraţie tip;
– în cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărîre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei;
– în cazul copiilor aflaţi în plasament, Hotărâre judecătorească de plasament sau a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
– Hotarare judecatoreasca a instantei de tutela privind delegarea temporara a autoritatii parintesti, in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate;
– în cazul studenţilor se va prezenta adeverinţă de student;
– adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc efectiv la adresa menţionată.
4. Veniturile se vor prezenta pentru toţi membrii majori:
– adeverinţă de salariat cu venitul net realizat în luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie handicap din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă A.J.P.I.S. pentru cei care se află în creşterea copilului;
– cupon ajutor social din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocaţie de plasament din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocaţie susţinere familie din luna luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă de la Administraţia Finantelor Publice cu veniturile realizate in anul 2019 pentru toţi membrii majori.
5. Declaratie notariala de venit (pentru membrii majori ai familiei care nu realizeaza venituri).
6. Certificat fiscal privind taxele si impozitele locale de la camera 11 din Primărie pentru toţi membrii majori – copie certificat înmatriculate autoturism, dupa caz.
7. Adeverinţă privind detinerea de terenuri agricole si animale pentru toţi membrii majori, de la Biroul Unic din Primarie.
8. Declaratie privind detinerea de terenuri, animale si pasari detinute in alte localitati (declaratie tip).
9. Declaratie privind detinerea de depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (declaratie tip).
10. Factura de energie electrica (copie).
ALTE CONDIŢII:
1. În cererea şi declaraţia pe propria răspundere nu vor fi trecute persoanele care nu au mutaţie sau domiciliul stabil în locuinţa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire.
2. Persoanele care vor depune cerere pentru incalzire vor fi verificate prin anchete sociale, conform legii. Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
3. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

Lista cuprinzând actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

  1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, formular tip;
  2. Copie act proprietate locuinţă sau:

– copie contract vanzare-cumparare pentru cel care a înstrăinat locuinţa cu clauza de habitatie;
– copie contract închiriere pentru cei care stau în chirie;
– imputernicire notariala de la proprietar pentru un membru major al familiei. Nu pot depune cerere membrii familiei sub 18 ani.
3. Acte doveditoare privind componenta familiei:
– copie acte de identitate soţ şi soţie;
– copii certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani;
– copie certificat de căsătorie;
– dacă un soţ este decedat se va prezenta copie certificat deces;
– dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta copie hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă;
– pentru persoanele necăsătorite declaraţie tip;
– în cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărîre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei;
– în cazul copiilor aflaţi în plasament, Hotărâre judecătorească de plasament sau a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
– Hotarare judecatoreasca a instantei de tutela privind delegarea temporara a autoritatii parintesti, in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate;
– în cazul studenţilor se va prezenta adeverinţă de student;
– adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc efectiv la adresa menţionată.
4. Veniturile se vor prezenta pentru toţi membrii majori:
– adeverinţă de salariat cu venitul net realizat în luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie handicap din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă A.J.P.I.S. pentru cei care se află în creşterea copilului;
– cupon ajutor social din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocaţie de plasament din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocaţie susţinere familie din luna luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă de la Administraţia Finantelor Publice cu veniturile realizate in anul 2019 pentru toţi membrii majori.
5. Declaratie notariala de venit (pentru membrii majori ai familiei care nu realizeaza venituri).
6. Certificat fiscal privind taxele si impozitele locale de la camera 11 din Primărie pentru toţi membrii majori – copie certificat înmatriculate autoturism, dupa caz.
7. Adeverinţă privind detinerea de terenuri agricole si animale pentru toţi membrii majori, de la Biroul Unic din Primarie.
8. Declaratie privind detinerea de terenuri, animale si pasari detinute in alte localitati (declaratie tip).
9. Declaratie privind detinerea de depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (declaratie tip).
ALTE CONDIŢII:
1. În cererea şi declaraţia pe propria răspundere nu vor fi trecute persoanele care nu au mutaţie sau domiciliul stabil în locuinţa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire.
2. Persoanele care vor depune cerere pentru incalzire vor fi verificate prin anchete sociale, conform legii. Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
3. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0