Listă articole din categoria: Galeriile Gheorghe A. M. Ciobanu

1 2 3 7 20 / 129 articole
 Aplauze și flori la Casa de Cultură, de la romașcani, la romașcani. Formația de teatru mușatină, beneficiara regiei contemporane a lui Radu Vatavu, a oferit din nou o p ...
 2000Destinul unui "Destin" romaşcan (aug. 2000)2001"Să nu strivim... pădurea de minuni a lumii" (mar. 2001) De la dăltuire, la preţuire (mar. 2001) "Opriţ ...
 Puțin după solstițiul verii, acum un secol, în urbea voievodală a Romanului a mai apărut, spre a intra în Istorie, un Geniu: Sergiu Celibidache. Un Geniu, deci un Unica ...
 În semicentenara sa existenţă, "Muzeul de Artă" romaşcan a oferit privitorilor numeroase Expoziţii colective, dar aceasta de acum e deosebită: e "pluralică", emanînd de ...
 "Roman-Vodă" - "La răscruce de... ani"Prinos de suflet, lui "Roman-Vodă"!A fost un timp manolic, cînd pe meleagul nostru muşatin s-a statornicit să ia fiinţă o ...
 Din nou lăcaşul Hogaş, pînă mai ieri numit ca "Vilă", iar, de acum, drept "Casa", ce a adăpostit pe drumeţul, cu pipă şi condei, hălăduind "Prin munţii Neamţului". Ca f ...
 Un nou popas goblenier la Muzeul de Artă. O formă de creaţie plastică siameză cu tapiseria, care cere artistului, pe lîngă har demiurgic, şi răbdarea unui meteorolog al ...
 "Poezia de dragoste" a devenit, de foarte multă vreme, ca un al doilea "metabolism" al fiinţei umane, în aşa fel încît spectrul ei de extensie a căpătat dimensiuni "gal ...
 Cutremure şi inundaţii, tornade şi vulcani aprinşi şi vijelii sau uscăciuni întinse şi-atîtea şiruri de războaie ce distrug, distrug, pe scurt, aceasta este Terra. O Pl ...
 O altă distinsă "dinastie" de artişti plastici - alături de acea cu numele Ciurdea - Steurer - succesiunea celor coborîţi din Tonitza a dăruit Artelor plastice europene ...
 În adevăr, un muşatin fără pereche, retras în lumina cheii Sol şi solitar din pasiune - Mircea Ionescu. Învăluit brunhildic de-un cerc, dar nu "de foc", ci din arderile ...
 Alături de numeroase alte tradiţii culturale ale Urbei noastre, să ne oprim şi la aceea a Revistelor cu conţinut religios sau laic, publicaţii care s-au impus, la vreme ...
 Tînăra şi prolifica Editură "Muşatinia" a Urbei noastre găzduieşte apariţia, în aceste săptămîni, a ultimului volum din Trilogia: "Mileniul Trei pe Portativ", lucrare p ...
 O nouă eflorescenţă lirică a unei prea afirmate poete muşatine, care, pe vremea "Arcadiei", a fiinţat ca "Nata", pentru ca acum, cînd acea "Atlantidă" de miraj nu mai e ...
 Discret, tăcut, în "vîrf de picioare", fără un Vernisaj "pe ecran lat" cu prezenţă şi prezentatori, Muzeul de Artă romaşcan a oferit publicului iubitor de Artă, printr- ...
 Salonul expoziţional de Arte Plastice "Viorica Guşul", plăsmuit, de cîţiva ani, în aşezarea noastră muşatină, se alătură la "Muzeul de Artă" al Oraşului nostru, aşezămî ...
 Prin muritoarea fiinţare a plasticienei Viorica Guşul, frumosul artistic devine şi mai nemuritor, formînd împreună o Arcadă sensibilă, prin care spiritualitatea umană t ...
 Într-un Univers în expansiune, mereu în zbucium şi nesfîrşit ca întindere, iată-ne poposiţi pe o planetă, liniştită cosmic şi doritoare de culori, numită Pămînt. Aparte ...
 Ne oprim, cu admiraţie şi preţuire, la recentul eveniment editorial al Romanului, apariţia volumului de excepţie al arhi-iubitului doctor al oraşului nostru, polivalent ...
 Toate viziunile spirituale ale istoriei, de la Ghilgameş la "Livre de poche" şi de la Mari Religii, la plurivalentul Folclor, îşi au un "Credo" al lor, un "Verbum Supre ...
1 2 3 7 20 / 129 articole