Campanie de recrutare ISU Neamț: „Şi tu poţi deveni salvator!”

HomeSocial

Campanie de recrutare ISU Neamț: „Şi tu poţi deveni salvator!”

 

 

În anul 2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului (ISU) Neamţ organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Ministerului Afacerilor Interne, informează ISU Neamț.

În instituţii de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:

 1. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: Facultatea de Pompieri, durata studiilor 4 ani – specializarea ,,Instalaţii pentru construcţii-pompieri”: 35 locuri ofiţeri dintre care 34 locuri IGSU (1 loc pentru romi), 1 loc S.I.E.; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, durata studiilor 4 ani – specializarea ,,Drept”: 2 locuri;
 2. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, durata studiilor 1 an, (sesiunea de admitere ianuarie 2020): Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă: 262 locuri I.G.S.U. (2 locuri pentru romi); 5 locuri I.G.Av.; 4 locuri I.G.P.R.; 1 loc C.G., 1 loc D.G.L., 2 locuri S.I.E.; / Maistru militar auto: 11 locuri I.G.P.R., 4 locuri I.G.I., 1 loc D.G.L., 4 locuri I.G.J.R., 5 locuri S.I.E.

În alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru M.A.I.:

 1. Facultatea de Comandă şi Stat Major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (durata studiilor 3 ani): Specializarea „Logistică” – 6 locuri;
 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, (durata studiilor 3/4 ani): Artilerie și rachete – 1 loc;Geniu – 2 locuri; Apărare CBRN – 2 locuri; Auto – 2 locuri; Comunicații și informatică – 3 locuri; Finanţe – contabilitate – 2 locuri; Logistică – 5 locuri.
 1. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, (durata studiilor 4 ani): Echipamente şi sisteme electronice militare – 1 loc; Comunicaţii pentru apărare şi securitate – 2 locuri; Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație – 1 loc; Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 3 locuri; Construcţii şi fortificaţii – 2 locuri; Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 1 loc; Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 4 locuri; Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului – 1 loc; Materiale energetice şi apărare CBRN – 7 locuri; Echipamente și instalații de aviație – 1 loc; Blindate, automobile şi tractoare – 1 loc; Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru autovehicule – 12 locuri.
 1. Institutul Medico-Militar (durata studiilor 6 ani), specializarea Medicină generală – 10 locuri București și 6 locuri Târgu Mureș;
 1. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (durata studiilor 3 ani): Aviație piloți – 10 locuri I.G.Av; Controlor trafic aerian – 5 locuri I.G.Av; Radiolocație – 1 loc I.G.P.F.;
 1. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, (durata studiilor 4 ani): Navigație, hidrografie și echipamente navale – 4 locuri; Electromecanică navală – 5 locuri; Electromecanică – 1 loc;
 1. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (durata studiilor 3 ani): Psihologie-informaţii – 27 locuri; Studii de securitate şi informaţii – 1 loc;
 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, (durata studiilor 2 ani): Tehnică de comunicaţii – 8 locuri; Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/informatică – 8 locuri; Administrare securitate sisteme / reţele de comunicaţii / informatică – 10 locuri; Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 10 locuri; Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 10 locuri;
 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, (durata studiilor 2 ani): Aviație – 18 locuri; Radiolocație – 3 locuri;
 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, (durata studiilor 2 ani): Artilerie navală și antiaeriană – 2 locuri; Timonier si tehnică de navigație navală – 17 locuri; Comunicaţii navale şi observare semnalizare – 14 locuri; Motoare şi maşini navale – 18 locuri; Motoare și instalații electrice navale – 11 locuri;

Condiţii şi criterii specifice de recrutare

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală sau evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare din situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;

 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Cererile-tip de înscriere privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., se depun de candidaţi personal, astfel:

 • până la data de 24 mai 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);

 • până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI (Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”, Boldeşti).

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815 sau accesând paginile oficiale de internet: www.igsu.ro, www.ijsunt.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.ncoacademy.ro.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0