Benzinăriile din județ, verificate de ITM Neamţ

HomeEconomie

Benzinăriile din județ, verificate de ITM Neamţ

În perioada 15 – 22 iulie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale în cadrul unei campanii naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto, informează ITM Neamț.

Obiectivele acţiunilor de control au fost de identificare a angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, precum și diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă.

Inspectorii de muncă au mai urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă, dar și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi; registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate; dosarele personale ale salariaţilor erau incomplete; nu era respectată obligaţia angajatorului de a informa utilizarea frecventă a muncii de noapte la inspectoratul teritorial de muncă; nu era respectată prevederea legală referitoare la obligaţia de a elibera salariaţilor o adeverinţă la încetarea activităţii; nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor în domeniul relaţiilor de muncă au fost dispuse 30 de măsuri de remediere şi au fost aplicate nouă sancţiuni contravenţionale, din care două amenzi în cuantum de 1.300 de lei şi șapte avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă au fost următoarele: rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era conectat la instalaţia de împământare; nu au fost puse la dispoziţia lucrătorilor fişele cu date de securitate; nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători; nu era organizată activitatea de acordare a măsurilor de prim ajutor; nu era îngrădită şi semnalizată zona rezervoarelor cu carburanţi; nu a fost transmisă lista cu substanţe chimice periculoase la inspectoratul teritorial de muncă; nu era realizată o instruire corespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucrători.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 29 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 29 de sancţiuni contravenţionale, din care 27 de avertismente contravenţionale şi două amenzi în cuantum de 8.500 de lei, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

Foto: ITM Neamț

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0