INFORMARE

Această informare este efectuată de SC GENESIS BIOTECH SRL, sat/comuna Ariceștii Rahtivani, str. Bruxelles, nr. 877A, jud. Prahova;...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC TONDRA AGRO SRL, cu sediul în str. Vasile Alecsandri, nr. 92, sat Traian, comuna Săbăoani, judeţul Neamț,...

Anunț pierdere

COMUNITATEA EVREILOR  din ROMAN, cu sediul în str.Sucedava nr.131, județul Neamț, anunță pierderea codului fiscal  CF 4676820, se declară...

Anunț pierdere

COMUNITATEA EVREILOR  din ROMAN, cu sediul în str. Sucedava nr.131, județul Neamț, anunță pierderea codului fiscal  CF 4676820, se...

Anunț de mediu SC AMF BRUNS ROMÂNIA SRL

SC AMF BRUNS ROMÂNIA SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru  proiectul „Modificare...