Angajatori din domeniul serviciilor de cazare, sancționați de ITM Neamţ

HomeEconomie

Angajatori din domeniul serviciilor de cazare, sancționați de ITM Neamţ

În perioada 28 august – 8 septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale în cadrul unei campanii naţionale pentru verificarea serviciilor de cazare, informează ITM Neamț. Inspectorii de muncă au urmărit modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi modul în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară următoarele activități: Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590; Facilități de cazare pentru vacanțe și pentru perioade de scurtă durată – cod CAEN – 5520, Hoteluri și alte facilități de cazare – cod CAEN -5510.

Obiectivele campaniei au fost de identificare a angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale, eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, dar și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă.

Inspectorii de muncă au mai urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă pentru domeniile de activitate menționate, precum și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

Au fost verificaţi 19 angajatori. Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele: angajatorul nu acorda sporul pentru zilele de repaus săptămânal; angajatorul nu a făcut dovada plăţii drepturilor salariale către toţi salariaţii îndreptăţiţi prin semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii; dosarele de personal erau incomplete; angajatorul nu a cuprins în contractele individuale de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru; angajatorul nu respecta obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru; angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor; nu erau desemnate persoanele care acordă primul ajutor la locul de muncă; angajatorul nu a prezentat buletine de verificare pentru instalația electrică; angajatorul nu a făcut dovada achiziționării și acordării echipamentului individual de protecție pentru lucrători; angajatorul nu a dotat toate locurile de muncă cu trusă medicală de prim ajutor; angajatorul nu a organizat corespunzător activitatea de prevenire și protecție.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 34 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 22 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 3.000 de lei şi 21 de avertismente contravenţionale, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0