Angajatori din domeniul forestier verificaţi de ITM Neamţ

HomeEconomie

Angajatori din domeniul forestier verificaţi de ITM Neamţ

În perioada 17 – 28 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat verificări privind respectarea prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă la unităţile care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră (doborâre arbori, colectare şi transport masă lemnoasă), informează ITM Neamț.

Obiectivele acţiunii au fost de creştere a gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă, precum și de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă.

Inspectorii de muncă au mai urmărit identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul exploatării forestiere.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 20 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 25 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au aplicat un număr de 25 de sancţiuni contravenţionale din care 7 amenzi în cuantum de 24.500 lei şi 18 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele: nu erau utilizate de către lucrători echipamentele individuale de protecţie (cască de protecţie, pantaloni antilanţ), acordate de angajatori; lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de muncă; instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; nu erau desemnaţi de către angajatori lucrători care acordă primul ajutor la locul de muncă; nu era efectuat controlul medical periodic pentru lucrători; nu era realizate semnalizările de securitate şi sănătate în muncă în parchete şi platforme primare.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost verificaţi 20 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 14 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au aplicat opt sancţiuni contravenţionale din care patru amenzi în cuantum de 83.000 lei şi patru avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; nu se respecta obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi; nu se respectă obligaţia de a informa salariaţii cu privire la atribuţiile aferente postului ocupat; nu se respecta prevederile legale referitoare la completarea dosarului de personal al fiecărui salariat cu actele necesare angajării.

La trei angajatori au fost identificate patru persoane care prestau muncă nedeclarată, din care trei persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii şi o persoană presta activitate fără a avea transmis contractul individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor anterior începerii activităţii, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0