HomeSocialEducatie

„Alexandru Ioan Cuza”, şcoala în care succesul elevilor dă măsura valorii

Oferta educaţională, activităţile extraşcolare variate, baza materială modernă şi colectivul didactic bine pregătit fac din Școala „Alexandru Ioan Cuza” una din şcolile cele mai solicitate de părinţi.

Pentru anul şcolar 2014 – 2015, la Școala „Alexandru Ioan Cuza” vor funcţiona trei clase pregătitoare, trei clase I, patru clase a II-a, patru clase a III-a şi trei clase a IV-a, atât clase cu program normal, cât şi clase cu program prelungit. La gimnaziu sunt prevăzute trei clase a V-a, trei clase a VI-a şi câte patru clase a VII-a şi a VIII-a. De asemenea, grădiniţele arondate şcolii fac înscrieri pentru două grupe mici, una cu program normal şi una cu program prelungit, patru grupe mijlocii, dintre care una cu program normal, şi trei grupe mari, dintre care o grupă cu program normal. Pe lângă activităţile obişnuite, copiii care frecventează şcoala au posibilitatea de a urma cursuri opţionale de dans modern, limbă engleză, pian, toate susţinute de profesori calificaţi.

pregatitoare„Pentru orice părinte, momentul în care copilul trece pragul de la grădiniţă spre şcoală reprezintă un pas important. Tocmai de aceea, fiecare părinte caută cea mai potrivită soluţie pentru copilul său. Rolul unei şcoli este acela de a răspunde aspiraţiilor elevilor şi exigenţelor societăţii, fiind, în acelaşi timp, o şcoală «prietenoasă», mereu aproape de familie. Sub deviza «Succesul tău este măsura valorii noastre», Școala «Alexandru Ioan Cuza» îşi propune să fie locul potrivit pentru formarea şi dezvoltarea tuturor copiilor care doresc să-şi construiască viitorul de pe băncile şcolii. Misiunea Școlii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza» vizează furnizarea de servicii educaţionale de calitate, în cadrul comunităţii şi în parteneriat cu aceasta, adecvate nevoilor observate la solicitanţi şi, prin asigurarea parcursului de dezvoltare a fiecărui elev, realizarea unui învăţământ individualizat, menit să permită formarea, în deplina siguranţă a persoanei, a unui adolescent competent şi responsabil, întreprinzător şi creativ, dornic să-şi desăvârşească formarea profesională, capabil să comunice şi să se integreze social, abil şi disponibil să înveţe pe tot parcursul vieţii, mobil şi conştient de apartenenţa sa la comunitate, în respect faţă de valorile democratice ale acesteia şi ale contextului integrativ european”, a spus directorul Școlii „Alexandru Ioan Cuza”, profesorul Claudiu Maxim.

Cea mai nouă şi mai modernă şcoală din oraş

Școala „Alexandru Ioan Cuza” este cea mai nouă şcoală din oraş. Temelia şcolii s-a turnat în 1980. Din cauza problemelor cu care se confrunta atunci sistemul comunist, lucrările au fost sistate până în 1982. Sub presiunea generată de o acută lipsă de spaţiu, proiectul de construcţie al şcolii se reia în 1982. Școala s-a ridicat „contra cronometru” şi, pe 1 septembrie 1982, documentele consemnează „darea la cheie” a obiectivului, deşi în clădire s-a lucrat inclusiv în noaptea de 14 spre 15 septembrie. Școala avea atunci 24 de săli de clasă, patru laboratoare, sală de sport de 400 de metri pătraţi, trei ateliere, fiind, la acel moment, cea mai modernă şcoală din oraş.  După 30 de ani de la primul clopoţel, şcoala a intrat într-un proiect de reabilitare şi modernizare generală, care a vizat atât reabilitarea clădirii, cât şi dotarea cu mobilier şi material didactic, astfel că, la acest moment, Școala „Alexandru Ioan Cuza” este cea mai modernă şcoală din oraş. „Școala noastră dispune de 27 de săli de clasă, un cabinet de informatică, o bibliotecă şcolară, două cabinete medicale, un cabinet pentru învăţătorii de sprijin, o sală de mese, patru cabinete şi laboratoare, o sală de sport, teren de sport şi cabinet de logopedie, toate cu dotările aferente astfel încât orele să se desfăşoare în cele mai bune condiţii”, a spus profesoara Lucica Prăjescu, director adjunct al şcolii.

Implicare în parteneriate şi participare la competiţii

„Școlii, ca principal agent educaţional, îi revine rolul de a educa copiii astfel încât ei să manifeste simţ critic, capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din partea societăţii, să devină agenţi ai propriei formări, să-şi organizeze şi să-şi structureze singuri cunoştinţele, să descopere singuri, să realizeze conexiuni cu noţiuni aferente altor domenii, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare. În contextul acesta, educaţia oferită copiilor trebuie să depăşească ceea ce se întâmplă strict în clasa de clasă. Consecvenţi acestui principiu, una din priorităţile noastre o reprezintă încheierea de parteneriate cu instituţii din diverse domenii, astfel încât să avem posibilitatea de a le oferi elevilor noştri şansa să înveţe şi altfel decât în mod clasic. Aceste parteneriate au rolul de a-i implica pe elevi în activităţi diverse, care să le lărgească orizontul de cunoaştere şi în care să-şi folosească abilităţile. De asemenea, implicarea elevilor în competiţii este un alt obiectiv al nostru. Sunt cuprinse aici concursurile pe discipline şcolare, olimpiadele şcolare, care le dau elevilor noştri posibilitatea de a se evalua într-un alt cadru decât cel obişnuit şi de a se afirma, în acelaşi timp. Acordăm o atenţie deosebită implicării elevilor în competiţii sportive, formându-i pe elevi în spiritul lucrului în echipă şi al dorinţei de a fi mereu în frunte”, a spus directorul Claudiu Maxim.

Comentarii

WORDPRESS: 0