HomeEducatieAdvertorial

A doua sesiune de admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău!

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 54 de ani de experienţă în învăţământul superior, fiind acreditată atât pe plan naţional de către Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European University Association, prin Institutional Evaluation Programme. Oferta educaţională a celor 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii cumulează un număr de 35 de programe de studii universitare de licenţă şi 24 de master. Admiterea variază ca metodologie de la o facultate la alta, dar se păstrează concursul de dosare la toate facultăţile în funcţie de mediile de bacalaureat şi de proba de specialitate de la acest domeniu. La Inginerie, Ştiinţe şi Ştiinţe Economice vor fi concursuri de dosare, la Litere probe de competenţe, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii probe de aptitudini. Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.  Universitatea dispune de 2 campusuri universitare, Bibliotecă, 900 de locuri de cazare în cămine, Restaurantul Universității, Bază sportivă, Radio studențesc UNSR Bacău. Universitatea are încheiate 104 acorduri inter-instituţionale ERASMUS cu 76 de universităţi din 19 ţări: Bulgaria, Belgia, Germania, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, Croaţia, Italia, Republica Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Turcia. Studenții se implică activ în Liga Studețească în activități extracurriculare, culturale și sportive și pot beneficia de burse de merit, de studii, sociale și din venituri proprii.

Pentru studiile universitare de licenţă oferta educaţională cumulează un număr de 67 de locuri bugetate din care 4 locuri pentru etnicii rromi și 7 locuri pentru etnicii români şi 1196 de locuri cu taxă. De asemenea, studiile universitate de master oferă 31 de locuri bugetate din care 17 pentru etnicii români şi 685 de locuri cu taxă. Perioadele de înscriere pentru licenţă, precum şi taxele de înscriere ale celor cinci facultăţi pentru care puteţi opta sunt: Facultatea de Inginerie 2-18 și 24-29 septembrie, taxa de înscriere este de 120 ron; Facultatea de Litere 1-12 și 21-26 septembrie, 200 lei; Facultatea de Ştiinţe 1-7 și 14-21 septembrie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 1-9 și 14-22 septembrie, 150 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 1-7 și 17-21 septembrie, 1-11 și 17-25 septembrie,  200 lei (Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie), 150 lei (Terapie ocupaţională).

Perioadele de înscriere şi taxele de admitere pentru master sunt: Facultatea de Inginerie 2-18 și 24-29 septembrie, 120 lei; Facultatea de Litere 1-9 și 21-24 septembrie, 200  lei; Facultatea de Ştiinţe 1-5 și 14-19 septembrie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 1-11 și 16-21 septembrie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 1-8 și 17-22 septembrie, 200 lei.

Informaţii suplimentare poţi afla accesând www.ub.ro sau la telefon 0234/ 542 411.

Comentarii

WORDPRESS: 0