Vinerea Săptămânii Luminate – Izvorul Tămăduirii

Vinerea Săptămânii Luminate – Izvorul Tămăduirii

Dimensiune text

 

izvorul tamaduirii 02Prima vineri de după Paşti, Vinerea Săptămânii Luminate, este cunoscută de credincioşii ortodocşi ca Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”. Pentru romaşcani, ea are o conotaţie aparte, fiind ziua „ieşirii la morminte” – ziua pomenirii celor adormiţi întru dreapta credinţă, care „odihnesc” în cimitirul oraşului.

Cimitirul „Eternitatea” din Roman va fi umplut, în această zi, de mulţimea de credincioşi veniţi să aducă de pomană şi să aprindă lumânări la căpătâiul rudelor trecute în lumea de dincolo. Autorităţile locale şi preoţii i-au îndemnat în repetate rânduri pe credincioşi să aibă grijă asupra modului în care fac faptele de milostenie: anul trecut, angajaţii societăţii Municipal Locato au strâns şi au aruncat din cimitir lăzi întregi de pască, de cozonac sau de ouă roşii.

„Aici este Izvorul Tămăduirii… fântâna dătătoare de sănătate”

Sărbătoarea are o istorie veche de peste 1.500 de ani, avându-şi originea în perioada domniei unui evlavios împărat bizantin – Leon cel Mare (457-474). Pe când încă nu urcase pe tronul Bizanţului, Leon a întâlnit un orb şi l-a luat de mână pentru a-l călăuzi. Acest bătrân fără vedere era însă un om luminat de Dumnezeu care predica mulţimilor despre izvoarele şi lacurile ocrotite de Maica Domnului.

Tradiţia spune că cei doi s-au rătăcit în acele sălbatice împrejurimi împădurite. Bătrânul I-a cerut lui Leon apă de băut, dar negăsind, s-a întristat. Atunci, un glas de sus I-a spus lui: „Nu este nevoie să te osteneşti, Leon, căci apa este aproape. Pătrunde, Leone, împărate, mai adânc în pădurea aceasta şi luând cu mâinile apă tulbure potoleşte setea orbului şi apoi udă cu ea ochii cei nevăzători şi vei cunoaşte de îndată cine sunt Eu”. Minunea se petrece în clipa în care tânărul face întocmai cum i s-a revelat de sus, descoperă într-o poiană un izvor miraculos cu „apă dumnezeiască”. Copleşit şi el de minune, Leon a căzut în genunchi şi a rostit: „Am văzut lumina cea adevărată, pe Maica Preacurata… Aici este Izvorul Tămăduirii… fântâna dătătoare de sănătate”.

Bătrânul înţelept îi va prezice lui Leon că, peste puţină vreme, va ajunge împărat (lucru ce se va adeveri peste aproape trei ani). Prima grijă a noului împărat a fost să ridice o biserică în cinstea Maicii Domnului, lângă izvorul dătător de tămăduiri, cu apă sfinţitoare. Minunile nu încetau să se petreacă aici. Împăratul Justinian al Bizanţului s-a vindecat şi el de suferinţă la acest izvor, fapt pentru care a ridicat, în secolul VI d.Hs., o biserică impunătoare pe locul celei vechi, ce va fi refăcută şi înzestrată cu odoare de preţ de către succesorii săi – Vasile Macedoneanul şi fiul acestuia, Leon cel înţelept.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0