Un nou pas pentru un punct vamal la Roman

Un nou pas pentru un punct vamal la Roman

Dimensiune text

 

Clădirile din incinta fostului Liceu nr. 1 din Roman – care a funcționat în ultima lui perioadă sub denumirea de Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini – vor putea reintra în circuitul public, un nou demers fiind făcut în acest sens de autoritățile locale.

Astfel, consilierii locali romașcani au votat în ședința ordinară de vineri, 7 februarie, două proiecte de hotărâre privind clădirile fostului Liceu nr. 1, unul privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local, celălalt privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile. Primul proiect se referă la două dintre clădirile complexului, cămin și cantină, cel de-al doilea la celelalte nouă – clădire școală, cămin, anexe și ateliere –, clădiri libere, care nu mai îndeplinesc nicio funcţionalitate, fiind astfel supuse degradării fizice şi morale.

„ Două dintre clădiri, cu terenurile aferente, aparținând fostului Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini, au fost transmise în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț și, ulterior, au fost înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al statului – Ministerul Educației și Cercetării. Transmiterea a

fost făcută în scopul amenajării acestora pentru elevii romașcani. Cum lucrările nu au fost finalizate, iar în prezent clădirile sunt abandonate și supuse deteriorării, apreciez că se impune întreprinderea demersurilor legale pentru revenirea celor două imobile în proprietatea publică a municipiului Roman și administrarea Consiliului Local, în vederea schimbării destinației imobilului”, se precizează în referatul de aprobare al primului proiect de hotărâre.

„ Potrivit procedurii aprobate de Ministerul Educației, avizul conform pentru schimbarea destinației poate fi emis pentru imobilele/spațiile în care nu se mai desfășoară activități de învățământ sau acestea au fost restrânse și nu există perspectiva creșterii efectivului populației școlare, dar care pot fi folosite în vederea funcționării altor instituții în care se desfășoară activitate de educație extrașcolară, a altor instituții aflate în subordinea consiliului local / consiliului județean, a unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică sau pentru desfășurarea altor activități de strictă necesitate pentru comunitate, definite ca atare de către consiliul local / consiliul județean, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare specifice domeniului de activitate și care nu afectează, după caz, revenirea la destinația inițială”, se menționează în raportul de specialitate la cel de-al doilea proiect de hotărâre menționat.

Autoritățile locale și-au exprimat de mai multă vreme intenția de amenajare a unor sedii pentru instituții de la nivel județean sau de interes pentru locuitorii din municipiul Roman și zonă, primul pe listă fiind un proiect de amenajare în zona vizată a unui punct vamal.

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0