Tichete educaționale pentru copiii cu părinți necăjiți

Tichete educaționale pentru copiii cu părinți necăjiți

 

tichete25-680x365Primăria Roman a se apropie de a încheia procedura pentru depunerea dosarelor în vederea obținerii de tichete educaționale. Doar 49 de dosare pentru acest ajutor au fost primite până săptămâna trecută.

Pentru tichetele educaţionale, copiii din familii defavorizate vor beneficia de un stimulent educaţional sub formă de tichete sociale. Valoarea tichetelor este de 50 de lei, conform HG 15/2016 – pentru a stimula participarea în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate. “Tot ceea ce va fi depus instrumentăm, respectăm legea şi eliberăm”, a declarat primarul Laurențiu Leoreanu.

Suplimentele educaţionale se acordă dacă sunt îndeplinit cumulativ condiţiile: vârsta minimă a copilului să fie de trei ani, iar vârsta maximă să fie de şase ani; venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, adică de 283 de lei. Stimulentul educaţional se acordă la cererea unuia dintre părinţi sau la cererea reprezentantului legal al copilului sau a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, când părintele lipseşte.

Condiţia principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvenţa zilnică la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare, cu excepţia absenţelor motivate (cu condiţia ca aceste absenţe motivate să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă). Motivările se fac prin scutiri medicale sau învoiri, copiii putând fi învoiţi de părinţi în limita a trei zile pe lună, dar cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Valoarea lunară a tichetelor este de 50 de lei. Aceste stimulente pot fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări, alcool, cafea, la fel ca şi schimbarea lor pe bani, sub pericolul pierderii acestora. Stimulentul educaţional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil şi nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor..

Cererea pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, însoţite de toate actele justificative, privind componenţa familiei şi a veniturilor lunare realizate, se vor depune la sediul Direcţiei pentru Asistenţă Socială din strada Alexandru cel Bun nr. 3 din Roman, de unde se pot obţine şi alte relaţii suplimentare.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0