Tag: Scrisoare Pastorală

 În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” (In 20 ...
  Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos,Retrăim şi anul acesta, cu vie credinţă şi multă însufleţire, bucuria învierii Domnului. Este ziua victoriei lui Isus şi a înălţăr ...
  Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul Dumnezeu, iar d ...
  „Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni”. Acestea sunt cuvintele pe care le proclamăm la celebrarea sfintei Liturghii, prin care mărturisim credinţ ...
 Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul Dumnezeu, iar de la n ...
 Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni!Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori, dragi cinstitori ai Învierii Domnului,Cu acest text din ritualul ...
 Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul Dumnezeu, iar de la n ...
 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi! (In 1,1.14)Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori, ...
 "Să aveţi în voi aceeaşi atitudine care era în Cristos Isus!" (Fil 1,5)Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori,Anul Sfânt al Milostivirii, declarat de Sfântul Părinte papa Francisc ...
Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.Învierea Domnului, pe care o retrăim în fiecare an ca eveniment unic, a fost asociată întotdeauna cu lumina. De aceea Paşt ...
Pregătiţi-vă să-l întâmpinăm pe Domnul, care vine la noi, împreună cu noul nostru fericit Anton Durcovici. El este bucuria şi fericirea noastră!Timpul Adventului, care a început de câteva zile, es ...
Naşterea Domnului ca Om, pe Pământ, stă sub semnul unui mister ce depăşeşte orice gând şi orice raţiune omenească. În fiecare an, evenimentul mântuitor ne aminteşte de restaurarea ontologică a omului ...
Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor şi din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: har, bucu ...
Scrisoarea pastorală de Paşti 2014.Lui să-i fie slavă în veci de veci! Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos,Timpul Postului Mare ne-a oferit prilejul de a întâlni încă o dat ...
Scrisoare pastorală de Crăciun - 2013.Bucuraţi-vă în Domnul! Iarăşi vă zic, bucuraţi-vă! Domnul este cu noi!Odată cu încheierea anului dedicat credinţei, în dieceza noastră s-a încheiat şi per ...
Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului.Prin rânduiala şi cu ocrotirea dumnezeieştii Pronii, sărbătorim cu neasemuită bucurie Crăciunul anului 2013.Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, sub ...
"Când voi fi ridicat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine" (In 12,32)  Misterul pascal, pe care îl retrăim an de an, reprezintă de fapt glorificarea Domnului nostru Isus C ...
                                      Scrisoarea Pastorală de Crăciun 2012  Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu oric ...
18 / 18 articole