Tag: santate

Cele mai multe fîntîni din mediul rural reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, în special a copiilor. Controalele efecuate de către DSP Neamț la 41.762 de fîntîni au dus la concluzia că foa ...
1 / 1 articole