Tag: Programul Operațional Regional

 În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de Autoritate de Management ...
Aproape 350 de milioane de lei au fost atraşi în judeţul Neamţ prin Programul Operaţional Regional, în perioada 2007 - 2013. În medie, la nivelul judeţului au ajuns anual aproxim ...
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est anunță lansarea unui nou apel de proiecte: crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea re ...
Societatea N&D Plus SRL achiziționează echipamente și utilaje printr-un grant acordat în cadrul Programului Operațional Regional. Proiectul, în valoare de 1,057 milioane de l ...
Finanțarea lucrărilor de reabilitare termică va fi asigurată în cadrul Programului Operațional Regional. Aproximativ 80 de blocuri din municipiu sînt incluse în planul multianual ...
5 / 5 articole