Tag: Programul Operațional Regional

 În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Opera ...
Aproape 350 de milioane de lei au fost atraşi în judeţul Neamţ prin Programul Operaţional Regional, în perioada 2007 - 2013. În medie, la nivelul judeţului au ajuns anual aproximativ 50 de milioane de ...
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est anunță lansarea unui nou apel de proiecte: crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și c ...
Societatea N&D Plus SRL achiziționează echipamente și utilaje printr-un grant acordat în cadrul Programului Operațional Regional. Proiectul, în valoare de 1,057 milioane de lei, va conduce la creș ...
Finanțarea lucrărilor de reabilitare termică va fi asigurată în cadrul Programului Operațional Regional. Aproximativ 80 de blocuri din municipiu sînt incluse în planul multianual de reabilitare termic ...
5 / 5 articole