Tag: profesorul Ioan Ungureanu

Echipa de handbal a Şcolii "Vasile Alecsandri" împleteşte victoriile de pe teren cu notele mari din catalog.Ani de-a rândul, mulţi, echipele de handbal, masculină şi feminină, a Școlii "Vasile Ale ...
1 / 1 articole