Tag: proceduri

 Ministerul Educaţiei Naţionale a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene să asigure toate măsurile necesare derulării în condiții optime a înscrierii în grădiniţă. Astfel, în vederea cupr ...
Simplificarea mecanismului de acordare a avansului este una dintre noutăţile AFIR. O măsură adoptată pentru beneficiarii privaţi priveşte devansarea decontării plăţilor aferente cheltuielilor eligibil ...
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț a publicat un ghid prin care pacienții sînt informați cu privire la procedurile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a le fi onorate rețetele gratuite s ...
3 / 3 articole