Tag: Mihail Simion

 Din universul cromatic al spiritualităţii muşatine s-a retras în penumbră, în anul care a trecut, limpezimea de cristal a unor ochi de artist: pictorul Mihail Simion. Penelul imponderabil şi ...
 Din nou, pentru arta mirajului cromatic, apartenentă spaţiului muşatin şi învăluită în tăcerea pînzelor, s-a mai retras în penumbră limpezimea de cristal a unor ochi de artist: pictorul Miha ...
(1.05.1949 - 23.03.2002) Blajin. Cu sufletul mereu deschis, Mihail Simion (foto) străvedea liniștea lăuntrică a stirpei basarabene. Nalt, mlădiu, cu trăsături tăiate parcă în marmură albă ...
3 / 3 articole