Tag: Gheorghe A.M. Ciobanu

1 2 20 / 32 articole
  Joi, 22 noiembrie, la Cinema „Dacia” din Piatra Neamţ, într-un cadru festiv, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a „Galei Ambasadorilor Nemțeni”, eveniment în cad ...
 Tînăra şi prolifica Editură "Muşatinia" a Urbei noastre găzduieşte apariţia, în aceste săptămîni, a ultimului volum din Trilogia: "Mileniul Trei pe Portativ", lucrare p ...
 Toate viziunile spirituale ale istoriei, de la Ghilgameş la "Livre de poche" şi de la Mari Religii, la plurivalentul Folclor, îşi au un "Credo" al lor, un "Verbum Supre ...
 Nu de mult, în originala Editură a Urbei noastre - "Muşatinia" - a văzut lumina tiparului o lucrare mai puţin cotidiană - "Mileniul Trei pe portativ" - lucru pentru car ...
 Profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu împlineşte vineri, 25 martie, 91 de ani. Nu este o coincidenţă faptul că, astăzi, Ziarul de Roman inaugurează "Galeriile Gheorghe A.M. ...
 Confirmîndu-se, încă o dată, spusele lui Pickering că: "Studiul medicinii contribuie la erudiţie şi la arta de a scrie", regretatul medic romaşcan, Constantin Tăutu, ne ...
Să fii mereu pe schelele vecine cu cerul, răstignit pe spate şi cu penelul plin de curcubeie în penumbra unor bolţi sixtine, spre a le dumnezei cu fresce, restaurate sau de primă ...
- Un altul? Iarăşi? Și, mă rog, cine-i acela?- Cel ce semnează rândurile de mai jos.- Nu-i de mirare. Mai ales că, acum "se poartă" bomba "Sfinx-Bucegi". Cum urbea noastr ...
Un nou "Salon de primăvară", o nouă "Primăvară de salon". Și Primăvara şi Salonul sunt oaspeţii de zi cu zi ai "Galeriei plastice" din Roman, ştiută de noi toţi ca un "Muzeu". Și ...
Acestea au fost oferite de foştii elevi ai profesorului Ciobanu, din ţară şi străinătate, de reprezentanţii unor instituţii şi asociaţii culturale, pentru întreaga activitatea de ...
Redactorii și miile de cititori ai cotidianului "Ziarul de Roman" îi urează "La mulţi ani!" profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu. Distinsul profesor romaşcan şi-a dedicat viaţa ca ...
Medalie aniversară la 90 de ani de viaţă dedicaţi culturii şi educaţiei, dar, mai ales, cetăţii şi semenilor noştri. Suntem la o zi aniversară importantă. Buna Vestire a adus ...
Profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu, om de cultură şi cetăţean de onoare al municipiului Roman, a primit, cu ocazia împlinirii a nouă decenii de viaţă, cheia municipiului Roman, de ...
Cartea scrisă de doctorul Dan Gabriel Arvătescu este dedicată profesorului Gheorghe A.M. Ciobanu, cunoscut pentru activitatea sa didactică şi publicistică. Distinsul profesor va ...
O semiviaţă, ca şi-o semidreaptă, cât sunt cum sunt, tind, zi de zi şi clipă de clipă, spre Infinit. La prima, ca un dat ce este, la cea de-a doua, ca simbol, abstract şi matemat ...
Cordunul, în "multiplă" sărbătoare. Cordunul, acest până mai ieri, un "...sat patriarhal", iar astăzi, o "metropolă" în devenire, a fost, în zilele din urmă, în haine festive, aj ...
Cu zece ani în urmă, eram la "primul meu rendez-vous" editorial, încredinţând tinerei "Muşatinia" cele dintâi înfiorări ale mele în meşteşugul literar. Astfel, în anul următor, c ...
Un echinox astralic cu egalitatea sa dintre lumina zilei şi umbra nopţii se reverberează în noul "Salon de Primăvară" deschis la "Muzeul de Artă" muşatin. Un grup de plasticieni ...
Publicistul romaşcan a prezentat patru volume apărute la editurile romaşcane Filocalia şi Muşatinia.Profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu a susţinut, la sfârşitul lunii aprilie, c ...
Viaţa cetăţilor şi a locuitorilor lor este de obicei marcată de zbaterile obişnuite ale zilelor care trec nelăsând nici urme, nici semne pe pânza vremii. De aceea doar Dumnezeu m ...
1 2 20 / 32 articole